Exkurze – Největší hřebčíny jižního Německa 2019

Letošní jarní cestování za koňmi nás od 8. do 11. 5. 2019 zavede do Bavorska a Bádenska Württemberska. Navštívíme dva největší státní chovy těchto jihoněmeckých spolkových zemí, a to Marbach a Schwaiganger. K tomu shlédneme krásné kočárovny v nejvýznamnějších bavorských městech. A ještě navíc si zaplaveme v termálních lázních nedaleko Marbachu.

Prvním bodem naší cesty bude zastávka v Altdorfu nedaleko Norimberka. Zde na tamní universitě krátce studoval budoucí nejslavnější český vojevůdce a nejúspěšnější český podnikatel, po kterém nám zbylo nejvíce památek (vzhledem k jeho poměrně krátkému stavitelskému úsilí v letech 1621- 1634), vévoda Albrecht z Valdštejna. Při našich exkurzích si příležitostně připomínáme jeho působení ve střední a severní Evropě a toto bude právě jedna z dalších možností.  Na rozdíl od Albrechtova rodiště v Heřmanicích u Jaroměře, si zde našeho velikána připomínají tzv. Valdštejnskými slavnostmi, na které celoročně lákají velkými informačními tabulemi u norimberské dálnice.

Z Altdorfu se vydáme do Augsburgu. Augsburg je významné bavorské město, odkud mj. pochází slavný bankovnický a posléze šlechtický rod Fuggerů, kteří od dob císaře Maxmilána I. ovlivňovali finanční a politické dění habsburské monarchie a Svaté říše římské. Nedaleko tohoto města má své sídlo velice hodnotná soukromá sbírka kočárů pana Rudolfa Stiefa, velkého znalce historických kočárů.

Po návštěvě sbírky se vydáme směrem ke Stuttgartu (dle pověsti vznikl název ze Stuten Garten – zahrada (obora) klisen, což nám je velmi sympatické. Nedaleko státního hřebčína v Marbachu se ubytujeme, navečeříme, a hlavně si po časném ranním vstávání dostatečně odpočineme. Bydlet budeme ve vesničce jménem Hayingen, což k pěknému spaní přímo vybízí.

Druhý den ráno je na programu celý den návštěva bádensko-württemberského státního hřebčína a hřebčince (Haupt- und Landgestüt) v Marbachu, který byl založen původně v roce 1573 a před několika lety byly objeveny starší písemnosti o tamějším chovu koní již z roku 1514, a tak v roce 2014 slavili 500. výročí založení. Je to v podstatě nejdéle kontinuálně existující hřebčín na světě. Chovají zde württemberské teplokrevníky, arabské plnokrevníky a velice oblíbené schwarzwaldské chladnokrevníky (menší tmavé ryzáky se světlými hřívami). Po přivítání s paní ředitelkou Dr. Astrid von Velsen-Zerweck nás celým areálem bude provázet vedoucí organizačního oddělení hřebčína Ernst Hoffrichter. Během návštěvy většiny velmi krásných dvorů se stihneme podívat i na aktuálně probíhající závody ve všestrannosti. Večerní programu bude patřit návštěvě příjemně teplých termálních lázní v nedalekém Bad Urachu.

V pátek se vydáme do hlavního města Bavorska Mnichova a to hned 2x. Nejprve tam v dopoledních hodinách dojedeme k pohádkovému zámku, zbudovaném po vzoru Versailles. Nás však bude přednostně zajímat tamní sbírka kočárů, kterou před několika lety naistalovala specialistka na historii kočárů paní Dr. Magdalena Bayreuther. Z tohoto krásného místa zamíříme na jih od Mnichova do bavorského státního hřebčína a hřebčince ve Schwaigangeru. Je to nádherné místo, kde chovají bavorské teplokrevníky, jihoněmecké chladnokrevníky na podkladě norické krve, haflingy a další plemena koní. Můžeme se těšit, že se nám bude věnovat nejvyšší vedení hřebčína – dřívější dlouholetý ředitel (Landstallmeister) Dr. Eberhard Senckenberg a nově nastoupivší paní ředitelka Cornelia  Back. Nezapomenutelnou kulisu tomuto bavorskému chovatelskému centru vytvářejí Alpy a poměrně nedaleko se nachází slavné lyžařské středisko Garmisch Partenkirchen. Navečer se vrátíme do Mnichova, kde budeme přenocovat.

Poslední den naší exkurze strávíme v Řezně (Regensburgu) a na cestě domů. Historicky velmi známé město se starobylým kamenný mostem, jenž byl vzorem dokonce stavbě Juditina mostu v Praze nás zaujme také zámkem, patřícím šlechtickému rodu Thurn – Taxisů, proslavenému provozováním poštovní služby. A zřejmě z jejich jména pramení i název pro taxislužbu. Po prohlídce zámku a kočárovny se budeme moci těšit na oběd v zámeckém pivovaru. A pak již budeme mířit zpět do Čech.

Věřím, že společně objevíme mnoho vzácných hipologických pokladů.                            LG

 

Exkurze – největší hřebčíny jižního Německa

Státní hřebčíny Bádensko-Württemberska a Bavorska

Slavné kočárovny – Augsburg, Nymphenburg, Regensburg (Řezno)

Termín: 8. – 11. května 2019

1.den – středa 8. 11. 2019

Odjezd:

5.00hod. – Pardubice, před hlavním vlakovým nádražím

5.30 hod. – Kladruby nad Labem, u staré pošty na parkovišti před hřebčínem

6.30 hod. – Praha, Černý most, na křižovatce u obchodního domu Hornbach směrem ke Scontu

7.30 hod. – Plzeň, u hlavního vlakového nádraží, přestávka 30 min. před Rozvadovem

9.00 hod. – hranice Rozvadov

10.30 – 11.30 hod. – Altdorf – krátká prohlídka centra města, universita – Altdorf, kde studoval Albrecht z Valdštejna

11:30 – 14.00 cesta do Augsburgu

14.00 – 16.30 návštěva neobyčejné soukromé sbírky kočárů u pana Rudolfa Stiefa v Augsburgu, která není běžně přístupná

18.00 – dojezd do Hayingenu – Lauterdörfle, ubytování v prázdninovém centru, večeře

2. den – čtvrtek 9. 5. 2019

8.00 – 8.45 – snídaně30 – návštěva bádensko-württemberského státního hřebčína a hřebčince Marbachu, založeného roku 1514, přivítání paní ředitelkou Dr. Astrid von Velsen – Zerweck, prohlídka hřebčína Marbach společně s panem Ernstem Hoffrichtrem, včetně sledování závodů ve všestrannosti, jednoduchý oběd na závodech

14.00 – prohlídka dalších dvorů hřebčína – Schaffhaus, St. Johann, Fohlenhof, Güterstein, Meisentalstüble, večeře

19.30 – návštěva termálních lázní v Bad Urachu – ca od 19. 30 do 21.30 hod., moc příjemné plavání v pěkně teplé vodě v krásném prostředí termálních lázní

3. den – pátek 10. 5. 2019

7.15 – 8.00 – snídaně

8.00 – odjezd směr Mnichov

10.30 – 12.00 návštěva zámecké kočárovny (Marstall) v Nymphenburgu, původního královského sídla Wittelsbachů

12.00 – 14.00 cesta do Schwaigangeru

14.30 – 17.00 prohlídka bavorského státního hřebčína a hřebčince Schwaiganger s bývalým panem ředitelem hřebčína Dr. Eberhardem Senckenbergem  a novou paní ředitelkou Cornelií Back

18.30 – večeře, ubytování v Mnichov

4. den – sobota 11. 5. 2019

7.30 – 8.30 – snídaně

8.30 – 10.30 – cesta

10.30 – 12.00 návštěva zámku a kočárovny Marstall v Regensburgu šlechtického rodu Thurn – Taxisů

12.30 – 14.00 oběd v zámeckém pivovaru

14.00 – odjezd domů

15.00 – Rozvadov

16.00 – Plzeň

17.30 – Praha

18.30 – Kladruby nad Labem

19.00 – Pardubice

Drobné změny programu a času vyhrazeny J.

S sebou na cestu

Občanský průkaz, drobnosti k jídlu, jinak je vše zajištěno po celou dobu exkurze (viz níže), kapesné v eurech na pohledy a pití, plavky, ručník, polštářek na cestu

Cena exkurze:

3.500,- Kč a 280,- Euro/osoba, platba při nástupu v autobuse

V ceně je zahrnuta cesta dálkovým autobusem, vstupy do hřebčínů a kočároven, 3x ubytování, 3x snídaně, 2x oběd, 3x večeře, 2x balíček na oběd (ČT, PÁ), vstupné do termálních lázní, pojištění na zahraniční cesty, různé drobnosti, průvodcovské služby…

Přihlášky

Do 31. 3. 2019, čím dříve se ovšem přihlásíte, tím lépe. Po písemném přihlášení je Vaše přihláška závazná. V případě nemoci apod., prosím o sehnání náhradního účastníka, neboť některé platby v Německu již musely proběhnout. Velice děkuji za pochopení.

Do přihlášky uveďte: jméno, příjmení, adresu, včetně PSČ, rodné číslo kvůli pojištění, telefon, mail a místo nástupu do autobusu – mail: lenka@gotthardova.cz.

Těším se na Vás.

Lenka Gotthardová, 533 14 Kladruby nad Labem 91, tel. 603 269 70

 

Nové exkurze v roce 2019

Milí přátelé, v novém roce se můžeme společně těšit na další cesty za koňmi. Tentokrát vyrazíme do Bádenska-Würtenberska a do Bavorska. Naším cílem budou dva tamní největší státní hřebčíny a to Marbach a Schwaiganger. Tyto hipologické skvosty doplníme ještě perlami z oblasti soukromých či zámeckých kočároven v Augsburgu, Mnichově (Nymphenburg) a Regensburgu . Termín květnové cesty je naplánován na 8. – 11. 5. (středa až sobota, neděli – budeme mít na zotavenou o:)).

V září se koná mistrovství světa  ve dvosjpřeží v brandenburském Drebkau. Toto městečko se nalézá nedaleko Cottbusu (Chotěbuzi) mezi Drážďany a Berlínem blíže k polské hranici. Není to sice až tak daleko, ale my si k tomu opět přidáme páteční

Celý příspěvek “Nové exkurze v roce 2019” »

Přání do nového roku

V novém roce 2019 vám všem přeji hodně zdraví, spokojenosti, pozitivní energie a vzájemného porozumění. Nechť díky vašemu konání a chování jsou lidé, ale i koně a další zvířata spokojeni a panují mezi vámi jen harmonické vztahy. Budu se snažit na vás všechny myslet a orodovat za vás bude sv. Gotthard – v tomto případě ze Stříbrnice u Smrkovické Obory.  LG

Předmluva ke knize o Míle Hermansdorferové

První vítězka Československého derby

Paní Míla Hermansdorferová Schulzová si své místo ve Dvoraně slávy  -v odborných časopisech, slovnících, na serverech a na wikipedii vydobyla svou pílí, vytrvalostí, láskou ke zvířatům a ke koním speciálně a samozřejmě hlavně prvním vítězstvím ženy v Československém derby. Kdyby žila ve Velké Británii získala by titul Lady, ve Francii záslužný řád a u nás o ní vychází alespoň tato velmi zajímavá kniha.

V průběhu 20. století a počátkem 21. století dokázalo mnoho žen v široké paletě činností dosáhnout stejných či lepších kvalit než muži. Některé o to ani neusilovaly a náhodou se jim to povedlo. Někde bylo potřeba napřít síly, zatnout zuby a dokázat, že jsou šikovnější, výkonnější, rychlejší…

Kdyby páni důstojníci za první republiky hovořili třeba v kasinu o budoucnosti a někdo jim prorocky sdělil, že ve 2. polovině 20. století důstojníci jezdectva u nás zcela zmizí a u koní budou téměř výhradně děvčata, určitě by se do krve hádali, že to tak jistě nebude.

Celý příspěvek “Předmluva ke knize o Míle Hermansdorferové” »

Bohumil Mužík – do poslední chvíle mezi koňmi

Bohumil Mužík patřil k pravověrných „Kladrubákům“, kteří celý život zasvětili koním. Bohužel nás poměrně náhle ve věku nedožitých 83 let opustil 9. června 2018. Rozloučení s drahým zesnulým proběhlo v pátek 15. června v kostele sv. Václava a sv. Leopolda v Kladrubech n.L.

Naplno žil svůj život, který se skládal hlavně z ježdění na koni, z trénování a později z účasti na mnoha závodech a dostizích. Ještě před pár týdny byl na dostizích ve Slušovicích a ve Velké Chuchli.

Pan Mužík se narodil v roce 1935. V témže roce se narodilo mnoho slavných lidí – v zahraničí například Elwis Presley, Alain Delon, Luciano Pavarotti nebo současný 14. dalajláma, v naší zemi se narodila například Jana Werichová, Ivanka Devátá, Josef Topol či Jiřina Šiklová a z našich nejbližších koňařů například Jiří Kocman, Ladislav Valášek či Zdeněk Kadečka.

Celý příspěvek “Bohumil Mužík – do poslední chvíle mezi koňmi” »