Vídeň, Valtice, Tlumačov

 Vážení přátelé,

v letošním roce jsme zažili krásnou sezónu, řada z vás se zúčastnila mnoha závodů a výstav na území naší země či v zahraničí a společně jsme cestovali po německých hřebčínech a hřebčincích, navštívili jsme i velkou kočárovnu v Kobrowě a v září jsme fandili našim jezdcům dvojspřeží v Lipici. Na závěr sezóny si můžeme udělat ještě jednu radost a to realizací návštěvy Španělské dvorní jezdecké školy ve Vídni, moravského sklípku a zahájení Hubertovy jízdy v Tlumačově.

Akce je naplánovaná na 17. a 18. listopadu a program bude následující:

Celý příspěvek “Vídeň, Valtice, Tlumačov” »

110. výročí narození Dr. Lercheho

V sobotu 10. 6. uplynulo právě 110 let od narození významného kladrubského a napajedelského ředitele pana Dr. Ing. Františka Lercheho, který odpočívá na kladrubském hřbitově.

Dr. F. Lerche se narodil 10. června 1907 ve Skašicích u Kroměříže na Moravě v rolnické rodině. Po absolvování Vysoké školy zemědělské v Praze nastoupil vojenskou službu u dragounského pluku č. 2 „Sibiřského“ v Olomouci a současně absolvoval „Jezdeckou školu pro záložní důstojníky“ v Pardubicích. V roce 1932 složil na Vysoké škole technické v Praze doktorát technických věd.

V roce 1933 nastoupil službu ve Státním hřebčinci v Tlumačově a dnem 1. 1. 1935 začal pracovat ve Státním hřebčíně v Topolčiankách na Slovensku, kde setrval až do 6. 3. 1936, kdy byl přeložen ke Státnímu hřebčínu v Kladrubech n. L.  Dr. Lerche vykonával službu v kladrubském hřebčíně až do 1. 10. 1961 tedy plných 26 let, z toho 12 roků (1949 – 1961) byl ředitelem hřebčína.  Vedle funkce odborného úředníka vykonával František Lerche současně funkci vedoucího výzkumné stanice pro plemenářskou biologii v Kladrubech  a to v letech 1936 – 1947.

V roce 1961 nastoupil do Napajedel v roli ředitele a konzulenta. Za jeho působení v napajedelském hřebčíně se provedly četné úpravy celého hřebčína, renovace a provozní zlepšení. Stádo klisen rozšířil o dva importy z Francie a to v roce 1962 a 1966, což podstatně přispělo ke zvýšení kvality napajedelského chovu anglického plnokrevníka. Odchoval hřebce Silvera, vedle Symbola našeho nejúspěšnějšího plnokrevníka na dostihové dráze, který byl zařazen do plnokrevného chovu jako plemeník.

Napsal mnoho odborných knih a k nejznámějším patří Hlavní plemeníci hřebčína Kladruby n. L., Starokladrubský kůň, Státní hřebčín Kladruby, Chov koní, Odchov hříbat, Naše koně, Státní hřebčín Napajedla a řadu dalších.  Jeho výborné fotografie dlouhá léta zdobily chodby hřebčína.

Dr. Ing. František Lerche odpočívá na kladrubském hřbitově. Řada kladrubských spoluobčanů, ho ještě pamatuje, jak kráčel stájemi a přísně dohlížel na chod hřebčína.

Pane řediteli, vzpomínáme na Vás.

LG

Cesta na mistrovství světa do Lipice

Ve dnech 21. - 25. září 2017 se uskuteční cesta na mistrovství světa dvojspřeží do Lipice. Bližší informace naleznete v souboru odborné exkurze o:))). LG

Lipice – koně na pastvině v Postojné, kterou založil cisař Karel VI.

Ve dnech 21. – 25. září 2017 se koná exkurze na mistrovství světa ve dvojspřeží do slovinského hřebčína do Lipice. Třebaže jsme tento krásný hřebčín navštívili již dříve, nenechme si ujít cestu na významnou světovou událost. Bližší informace naleznete v souboru odborné exkurze o:))). LG

 

Exkurze do Německa se blíží

V letošním roce jedeme 4. – 8. 5. 2017 na odbornou exkurzi po významných německých hřebčínech (Graditz, Ganschow), hřebčincích (Celle, Redefin, Moritzburg) a závodištích (Luhmühlen) a hipologických muzeích (Pferdemuzeum Verden, kočárovna v Kobrowě). Zájezd je již docela dobře obsazen, ale ještě několik míst zbývá, takže potencionální zájemci se mohou dohlásit. Více info v rubrice odborné exkurze o:))). LG

Exkurze 2017

Na webových stránkách v souboru odborné exkurze jsou již podrobné informace ke květnové cestě do německých hřebčínů a hřebčinců, kam pojedeme v termínu 4. – 8. 5. 2017. Navštívíme Zemský hřebčinec Celle, Pferdemuseum ve Verdenu, závodiště ve všestrannosti v Luhmühlenu, ZH Redefin, hřebčín Ganschow, kam přesídlila Libuška Půlpánová jun., Güstrow, Schwerin, velkou kočárovnu v Kobrowě, hřebčín Graditz a ZH Moritzburg.

Další exkurze povede do Lipice na Mistrovství světa v soutěžích dvojspřeží a to v termínu 22. – 24. září 2017. Protože jsme se již na MS v Bredě shodli na tom, že první den bychom věnovali spíše kulturnímu programu, navštívíme světovou památku UNESCO – krasové jeskyně v Postojné, kde byl kdysi mj. i další areál lipického hřebčína. Odpoledne strávíme na zámku Miramare a v přístavním městě Terstu. V sobotu a v neděli se budeme pilně věnovat maratonu a překážkové jízdě spřežení. Bližší informace o cestě a ceně budou připraveny v březnu.

Svátek 17. listopadu oslavíme cestou do Španělské dvorní jezdecké školy do Vídně a do muzea kočárů do Wagenburgu v Schönbrunu. Informace budou uveřejněny v průběhu dubna. Více na letošní rok neplánuji, ale v dalším roce nás budou čekat opět zajímavé cesty, možná až do Dánska a na jih Švédska. LG