Jiřího Hájka: Kronika kladrubská, kniha první

Kniha je unikátní kronikou kladrubského hřebčína, obce Kladruby nad Labem a významných mezníků českého státu, které měly vliv na vývoj hřebčína. První díl, který vyšel v roce 2011, zachycuje nejstarší historii Kladrub od 14. do počátku 18. století.

Autor kroniky žil dlouhá léta v Kladrubech a byl jimi ve svém mládí tak nadšen a uchvácen, že již ve svých třiceti letech se pustil do zásadního psaní kroniky. Pobídkou mu bylo také 400leté výročí založení hřebčína v roce 1979.

Jiří Hájek napsal kroniku do 4 svazků po 400 stranách rukopisu! A nejen to, on ji ještě 3x ručně opsal! Obsahově je tak zajímavá, že si ji rádi přečtou nejenom příznivci starokladrubských koní, ale i ti, kteří mají vztah k české a evropské historii a mají naši zemi opravdu rádi – celé psaní je velmi vlastenecky laděno a pravé Čechy pohladí po duši.

V kronice ožívají významné osobnosti kladrubských i českých dějin – kladrubští zemané, příslušníci rodu Pernštejnů, Habsburků, Schwarzenbergů či Trattmansdorffů.

V prvním díle kroniky je vzpomínán i slavný hřebčín vévody Albrechta z Valdštejna – Smrkovická obora, která byla založena v roce1623 apo vojevůdcově zavraždění patřila více než sto let pod Kladruby.

V kronice jsou vzpomínáni nejenom panovníci a jejich přínos hřebčínu, ale i nejvyšší štolbové, na jejichž přízni byly Kladruby také hodně závislé. Uváděni jsou však i ředitelé, kontroloři, trenéři a řadoví pracovníci ze stájí. Postavení zaměstnanců v Kladrubech nad Labem bylo velmi privilegované a mnozí císaři sami často dohlíželi na řešení různých záležitostí hřebčína.

Největší rozkvět  Kladruby zažily za císaře Karla VI. Příchodem jeho vlády první díl kroniky končí, takže ve druhém se budeme moci těšit na údaje popisující velkou a slavnou dobu první poloviny 18. století.

Kronika je doplněna řadou historických map, portrétů významných osobností a obrazy koní, například od vynikajícího malíře Johanna Georga von Hamiltona.

Vydavatel: Lenka Gotthardová

200 stran A5, rok vydání 2011, barevné mapy, obrazy a fotografie, 260,- Kč