Lenka Gotthardová, Jaromír Bílek a kol: František Bílek, otec české hipologie a zootechniky

V roce 2010 byla slavnostně odhalena pamětní deska Prof. PhDr. MUDr. Františku Bílkovi, DrSc. na náměstí ve Slaném. Při té příležitosti vznikla myšlenka, že by měla být vytvořena alespoň drobná publikace na památku tohoto hipologického velikána. A tak se stalo. Svůj křest měla při otevření Švýcárny ve Slatiňanech (2012), neboť právě díky prof. Bílkovi byl starokladrubský kůň a vraník speciálně, zachráněn a dostal se do Slatiňan.

Kniha líčí soukromý a pracovní život pana profesora a cituje řadu informací z jeho nejznámějších děl – Obecné zootechniky, Speciální zootechniky, z Koně starokladrubského nebo ze závěrečné zprávy, týkající se regenerace starokladrubského vraníka. Nesmírně zajímavá je právě citace z Koně starokladrubského, neboť se ani tak nejedná o popis plemene, jako o jeho zásadní obhajobu v roce 1925. Ze soukromého života bude určitě zajímavá zpráva, že druhou chotí pana profesora byla operní diva Kamila Ungrová, která je pohřbena na vyšehradském Slavíně.

Publikace je doplněna řadou fotografií praprasynovce prof. Bílka MVDr. Jaromíra Bílka, případně fotografiemi pocházejícími z jeho archivu. Na pana profesora v knize vzpomíná také řada významných osobnostní české zootechniky a hipologie.

112 stran  A5, rok vydání 2012, fotodokumentace, 150,- Kč