Exkurze – jižní Čechy a Rakousko (již proběhla)

Kombinovaná exkurze do jižních Čech a do Rakouska – po stopách slavné koněspřežky, státního chovu koní, záchrany lipicánů, jezdeckých slavností a významných kulturních památek s hipologickou tématikou.  K tomu se budeme moci svézt v Rakousku po části obnovené koňské dráhy v historickém voze taženým koněm.

IMG_1157

Chýnov na Sedlčansku

Budeme se moci potěšit pohledem na koně a stáje paní Ing. Ludmily Kavánkové, chovatelky nejenom koní a účastnice téměř všech našich exkurzí. Na Sedlčansku se věnuje již řadu let chovu koní – hlavně minihorse, koní Kinských a českých teplokrevníků.  Na svém statku v Chýnově nedaleko Úsuší se snaží realizovat inspirativní náměty z exkurzí.

Zemský hřebčinec Písek a návštěva Netolic

Pak zavítáme do jednoho z posledních tří státních chovů koní  – do Zemského hřebčince do Písku,  kde si prohlédneme koně, stáje a celý hřebčinec a také malé muzeum, v němž se dozvíme mnoho zajímavého například o východofríském hřebci Adro II, který byl zemským plemeníkem, působil v Praze a stal se modelem pro koně sv. Václava. Následně se v tomto městě určitě dobře naobědváme a pojedeme se podívat na původní místa netolického chovu koní. V Netolicích se nám bude věnovat pan ing. Jan Hlásek, který odtud pochází. Jednotlivá místa si jen projedeme či krátce zastavíme, protože většina dvorů a stájí již má jiné majitele a původní chov netolických koní je nenávratně pryč. Důležité je však vědět, kde se tento slavný chov nacházel.

Muzeum koněspřežky

Pokud vše dobře stihneme, měli bychom se v Českých Budějovicích zastavit v Muzeu koněspřežky. Je to jen maličké muzeum, které využívá původního nádražního domku této koňské dráhy. Dobře připomíná dávnou historii, když v roce 1832 začala být provozována první koněspřežná dráha na evropském kontinentu (již dříve byla v Anglii, ale šlo o důlní dopravu po kolejích s vozíkem taženým koňmi). Z Budějovic budeme pokračovat na jih do Bujanova, kde je další stanice koněspřežky a v domku u dráhy malé muzeum.  Posledním bodem programu bude cesta do Vyššího Brodu, kde se navečeříme a přespíme v hotelu Panský dvůr.

Pferdebahn in Rainbach

Druhý den nás česká cesta do Rakouska. Již okolo půl desáté budeme očekáváni v Rainbachu, kde obnovili alespoň pár stovek metrů koněspřežné dráhy. Ve velké budově bývalého nádraží této dráhy mají obchůdek, restauraci a muzeum, které můžeme navštívit. Všichni se na etapy, budeme moci svézt koněpsřežkou po dávné úzkokolejce a zamyslet se nad tím, jak kdysi určitě nebylo potřeba tolik spěchat jako nyní.

Stadl Paura –  zemská výstava, chovatelské a jezdecké centrum

V závěru dopoledního programu se vydáme na cestu do Stadl Paury kousek za Welsem.  Ve Stadl Pauře byl kdysi významný zemský hřebčinec, ale v posledních deseti dvaceti letech je tento objekt využíván jako výcvikové centrum pro Horní Rakousko, má zde sídlo jezdecké a chovatelské středisko a v  roce 2016 se v celém městě koná významná zemská výstava Landesausstellung  s hlavním centrem programů právě ve hřebčinci. Budeme jedni z prvních, kteří na tuto výstavu zavítají, protože začíná v květnu. S paní Claudií Radner, se kterou jsme se seznámily při výstavě koní ve Welsu, si budeme moci prohlédnout stáje a následně budeme mít volné odpoledne v areálu a ve městě. Při zpáteční cestě se krátce zastavíme u kasáren ve Welsu, kam byli evakuováni koně ze Sankt Martinu po osvobození Rakouska a části ČR generálem Pattonem v roce 1945. Lipičtí hřebci zde zůstali až do poloviny 50. let, než se mohli vrátit do Vídně.  Večer dojedeme zpátky do Vyšší ho Brodu, kde na nás bude čekat večeře a ubytování.

Vyšší Brod a Český Krumlov

Třetím dnem budeme pokračovat v poznávání Vyššího Brodu (muzeum poštovnictví – kočáry a nejbližšího okolí kláštera). Průvodcem nám bude Luboš Kocman, syn mistra opratí Jiřího Kocmana. Luboš se již dlouhá léta stará právě o Poštovní muzeum a jeho krásné kočáry.  Po prohlídce vyrazíme na perlu mezi českými zámky do Českého Krumlova. Pan kastelán PhDr. Pavel Slavko přislíbil, že nám připraví hipologickou lahůdku v podobě návštěvy nově zřízené expozice v konírně a dále budeme mít možnost vidět prostory, které souvisí s koňmi – jízdárnu a původní hospodářské zázemí.  Po náročné prohlídce nás čeká v centru Krumlova oběd a pak zpáteční cesta.

Čapí hnízdo

Na té se ještě zastavíme v Olbramovicích, kde architekt Jiří Javůrek postavil hipologickou stavbu, jež obsadila na prestižní mezinárodní architektonické soutěži (kam byly přihlášeny i olympijské areály) skvělé třetí místo. Jedná se o kruhovitou krytou jízdárnu ve tvaru čapího hnízda. K tomu si budeme moci prohlédnout i související areál, zaměřený na ekologii, agroturistiku a koně.

Program:

První den – pátek 6. 5. 2016

Odjezd:

Pardubice  (od hlavního vlakového nádraží)             5.00 hod.

Kladruby nad Labem (od pošty)                               5.30 hod.

Praha (Černý most, obchodní dům Hornbach)         6.30 hod.

Chýnov – chov koní paní ing. Ludmily Kavánkové

Písek – prohlídka zemského hřebčince a muzea s panem ředitelem Ing. Karlem Kratochvílem, oběd v restauraci Olympie

Netolice – projížďka busem po dřívějších místech chovu koní s panem ing. Janem Hláskem

České Budějovice  – muzeum koňky, Bujanov – muzeum koňky

Vyšší Brod – ubytování, večeře

Druhý den – sobota 7. 5.

snídaně  8.00 – 9.00

Rainbach – muzeum koněspřežky, jízda koněspřežkou

Stadl Paura – návštěva zemské výstavy a původního zemského hřebčince, kde nás provede paní Claudia Radner,  zpátky cesta přes Wels, kde byli ustájeni lipičtí hřebci Španělské dvorní jezdecké školy z Vídně

Vyšší Brod – večeře, přespání

Třetí den  – neděle 8. 5.

Snídaně – 7.30 – 8.30

Vyšší Brod – návštěva Poštovního muzea a okolí kláštera s Lubošem Kocmanem, který nám bude vyprávět hlavně o tamních krásných kočárech

Český Krumlov – návštěva státního zámku (UNESCO) se zaměřením na hipologii, osobně nás provede pan kastelán PhDr. Pavel Slavko, oběd ve Schwamberském domě v centru Č. Krumlova, Olbramovice – prohlídka kryté jízdárny Čapí hnízdo a přilehlého okolí

Návrat do Prahy okolo 19. hodiny, Kladruby n. L. 20.00, Pardubice 20.30 hod.

 

V ceně exkurze je zahrnuto: cesta dálkovým autobusem (DP Pardubice) s naším příjemným a ochotným panem řidičem Petrem Brychtou, 2x ubytování v hotelu Panský dům, plná penze – 2x snídaně, 3x oběd, 2x večeře, vstupy do všech výše uvedených objektů, zkušení průvodci (velmi spjatí s místy, která nám budou rádi představovat), projížďka historickou koňkou v Rakousku,  cestovní pojištění, drobné občerstvení a vzájemná milá společnost o:).

Cena exkurze: 4800,- Kč  a je splatná při odjezdu v autobuse. Vzhledem k tomu, že předem nevybírám zálohu, prosím o Vaši jistou účast. V případě nemoci apod. prosím o zajištění náhradního účastníka.

Závazná přihláška – co nejdříve, jinak do 1. 4. 2016:

Jméno (vyžadováno):

Příjmení (vyžadováno):

Ulice (vyžadováno):

Město (vyžadováno):

PSČ (vyžadováno):

Email (vyžadováno):

Telefon (vyžadováno):

Rodné číslo (vyžadováno):