Odborné přednášky

Rozsah přednášek:

 • Krátké – na 2 – 4 výukové hodiny
 • Na jeden den 5 – 10 výukových hod.
 • Víkendové 2 – 3 dny po 8 výukových hodinách
 • Na etapy 2 – 3 víkendy v určitém časovém období

Témata:

 • Koně starokladrubští (historie, chov, využití, péče o koně ve velkých chovech, reprodukce, odchov hříbat, systém výcviku, prezentace…)
 • Koně Kinští (historie a současnost, chov, zbarvení koní, využití koní, Svaz chovatelů koní Kinských – činnost, členství, reprezentace v zahraničí…)
 • Pouze téma historie chovu koní starokladrubských koní, k tomu historie chovu koní všeobecně
 • Parforsní hony (vznik, vývoj, v zahraničí, u nás, Oktavián hrabě Kinský, novodobé parforsní hony, vhodní koně…)
 • Marketing a management v chovu koní a jezdectví (výběr, nákup a prodej koně, organizace chovu koní a jezdectví v ČR a ve světě, řízení jezdeckého střediska,  výběr zaměstnanců, náklady na pořízení koně, provozní náklady a výnosy…)
 • Agroturistika v chovu koní (výběr lokality, vybavení střediska, poskytované služby, komunikace se zákazníky…)
 • Propagace a reklama v chovu koní a jezdeckém sportu (základní propagační prvky, druhy reklam (zdarma, výměnou, za úplatu…), spolupráce s médii
 • Jezdecké soutěže – základní seznámení se současnými disciplínami jezdeckého sportu – drezura, skoky, všestrannost, spřežení, voltiží, vytrvalost, reining (historie, cíl, pravidla, významná místa, koně a jezdci), k tomu polo, pushbal, parasoutěže
 • Chov koní všeobecně – evoluční vývoj koně, plemena, ustájení, krmení, reprodukce, šlechtění, svazová činnost
 • Chov koní v zahraničí – významné vybrané zahraniční chovy – hřebčíny, hřebčince, přehled o evropském chovu koní
 • Jiná témata dle dohody.

Cena:

 • 1 výuková hod./250,- Kč + cestovní náklady

Objednávky přednášek na telefonu 603 269 705 nebo mailem lenka@gotthardova.cz.