Německé hřebčíny a hřebčince 2017

Čas stále rychle utíká a tak se můžeme chystat na další odbornou exkurzi do zahraničí. Letos se můžeme společně vydat do Německa a navštívit významná chovatelská, sportovní a kulturní centra.

Celle a Verden
Cesta bude začínat v pozdních nočních hodinách již ve čtvrtek 4. 5. 2017. V pátek budeme moci obdivovat nejvýznamnější státní chov hannoverských koní v hřebčinci v Celle, který leží nedaleko Hannoveru. Jeho součástí je výcvikové centrum mladých koní Adelsheidsdorf, jenž bylo inspirací panu doc. Ing. Jaromíru Duškovi, DrSc. k vybudování obdobného centra v 80. létech 20. stol. ve Slatiňanech (dnešní výcviková stáj starokladrubských vraníků). Kromě hřebčince a výcvikového střediska navštívíme i samotné starobylé město Celle. Jeho prastaré krásně zdobené domy vyhlížejí jako velké perníkové chaloupky. Ve městě budeme mít možnost individuální prohlídky centra a zámku, u kterého stojí socha vzpínajícího se plemeníka Wohlklanga. Asi hodinku po poledni se vydáme na další nesmírně významné místo a tím bude německé hipologické museum „Pferdemuseum“ ve Verdenu. Kdysi jeho paní ředitelka sdělila, že naše slatiňanské má ještě hodnotnější umělecké sbírky. Což je pravda. Ale rozhodně se nemusíme bát, že bychom toho viděli málo. Ubytování máme naplánováno v pěkném hotelu „U lípy“ ve Verdenu a zároveň se tam i navečeříme. Pak budeme mít ještě čas na prohlídku města, které velice žije koňmi a na mnoha místech je tento vztah ke koním vidět – podkovy zalité do chodníku, sochy koní, stojany na kola ve tvaru koní atd.

Luhmühlen, Redefin a Ganschow
Sobota bude patřit cestě do Luhmühlenu, kde je nejnáročnější trasa maratonu v Německu v soutěžích všestranné způsobilosti. Zde soutěžili nejúspěšnější světoví jezdci military a z našich mimo jiné Jiří Cipra nebo Jaroslav Hatla. Ač se zde žádné závody zrovna konat nebudou, je dobré závodiště a překážky vidět, a někdy v budoucnu sem znovu přijet přímo na závody (např. na mistrovství Evropy). Z místa pro militaristy téměř posvátného se vydáme do krásného meklenburského hřebčince Redefinu. Ten jsme již dříve navštívili v rámci tzv. Hengstparade, ale tentokrát budeme mít dostatek času si místo lépe prohlédnout a porovnat, co vše se za tři roky stihlo opravit a doplnit. Empírový zemský hřebčinec Redefin je skvěle zasazen do rovinaté mírně zalesněné meklenburské krajiny.
Při cestě za Libuškou Mencke-Půlpánovou pojedeme ještě do města Güstrow, kde na zámku sídlil v 17. století asi 3 roky Albrecht z Valdštejna, jako vévoda meklenburský. Pak navštívíme soukromý hřebčín rodiny Mencke – Ganschow. Tam se před dvěma lety provdala Libuše Půlpánová jun. z Hradišťka u Sadské. Po prohlídce hřebčína se přesuneme do Schwerinu , kde se navečeříme a přespíme v jednoduchém ubytovacím zařízení.

Zemský-hřebčínec-Redefin-v-Meklenbursku

Kobrow, Torgau
Hlavním cílem nedělní exkurse bude Muzeum kočárů v Kobrowě. Stovky kočárů a tisíce doplňků můžeme vidět ve zcela nenápadné vesnici, ale ve velmi zajímavém muzeu. Většina exponátů je plně zrestaurovaná (pro někoho možná příliš zrenovovaná), ovšem celkový dojem, z množství a obsahu, je jedinečný. Kromě klasických kočárů jsou zde k vidění i povozy, které sloužily k běžné činnosti v rámci různých řemesel (pekaři, mlékaři…), ale i v armádě. Okolo poledního, vyčerpáni náročnou prohlídkou o:), se vydáme o 400 km jižněji směrem k hřebčínu Graditz. Ve večerních hodinách se ubytujeme v areálu výzkumného ústavu a školy v Köllitschi, dáme si večeři, a pokud nám síly stačí, vydáme se ještě do města Torgau na procházku krásným renesančním městem.

Graditz a Moritzburg
Hned po ránu vyrazíme do významného chovatelského centra – původně anglického plnokrevníka – do Graditze. Dnes je tento zajímavý areál rozdělen na část státní a soukromou. V privátním hřebčíně jsou stále chováni angličtí plnokrevníci, ve státním jsou i koně teplokrevní, včetně těžších teplokrevníků. Státní část Graditze patří pod Zemský hřebčinec v Moritzburgu a to od první poloviny 90. let 20. století. V Graditzi je také originální architektura stájí pro klisny A 1/1, která nám bude připomínat stáj Padock v Kladrubech nad Labem. Řada významných anglických plnokrevníků se z Graditze dostala i do Československa, speciálně do hřebčína do Napajedel.
Graditz leží asi 80 km severně od Moritzburgu, kde nás bude čekat oběd v restauraci Adamsgasthof. Tam se setkáme s dlouholetým ředitelem hřebčince panem Dr. Mathiasem Görbertem, který již 32 let vede tento chovatelský ústav. Ten převzal po paní Dr. Hertě Steiner, jež byla první ředitelkou hřebčince v rámci Německa a navíc pocházela ze severních Čech (rodiče byli vysídleni). Nyní jí je přes 90 let a o činnost hřebčince se stále zajímá. Novou nástupkyní Dr. Görberta se stane v letošním roce paní Dr. Kati Schöpke, která nás společně s panem ředitelem provede hřebčincem. Do Čech bychom měli odjíždět okolo 16. hodiny, takže v Praze bychom mohli být po 18. hodině a následně o hodinu později v Kladrubech nad Labem a o půl hodiny později v Pardubicích.
Během exkurze bychom měli vidět to, na čem generace chovatelů koní pilně pracovali posledních přibližně tři sta let, dále co bylo velice ohroženo 2. sv. válkou a socialismem a také to, co se povedlo po roce 1989 dát opět dohromady, pěkně opravit a zpřístupnit veřejnosti.

Na cestu s Vámi za hipologickými skvosty se těší

Lenka Gotthardová
Termín:
4. – 8. května 2017

Program:

 • Čtvrtek 4. 5.
  Odjezd: 
  Pardubice (od vlakového nádraží) 22.30,
  Kladruby n. L.(od pošty) 23.00,
  Praha (Černý most, od Hornbachu) 24.00
 • Pátek 5. 5.
  Zemský hřebčinec Celle,
  výcvikové středisko Adelsheidsdorf,
  Pferdemuseum Verden,
  ubytování ve Verdenu
 • Sobota 6. 5.
  středisko všestrannosti Lühmühlen,
  Zemský hřebčinec Redefin,
  zámek Güstrow (vně),
  hřebčín Ganschow,
  ubytování ve Schwerinu
 • Neděle 7. 5.
  Schwerin,
  muzeum kočárů Kobrow,
  ubytování v Köllitsch,
  město Torgau
 • Pondělí 8. 5.
  Hřebčín Graditz,
  Zemský hřebčinec Moritzburg

V ceně je zahrnuto:
cesta dálkovým autobusem (DP Pardubice) s našimi milými řidiči panem Petrem Brychtou a Vladimírem Bálským, stravování – 3x snídaně, 3x oběd v balíčku, 1x oběd v restauraci, 3x večeře v místě ubytování, vstupenky do navštěvovaných míst, průvodcovské služby, cestovní pojištění pro zahraničí, drobné občerstvení a optimistická nálada.

Cena exkurze:
2.800,- Kč + 220,- Euro a je splatná při odjezdu v autobuse. Vzhledem k tomu, že předem nevybírám zálohu, prosím o Vaši jistou účast. V případě nemoci apod. prosím o zajištění náhradního účastníka.

Závazná přihláška:
co nejdříve, jinak do 31. 3. 2017.

Jméno (vyžadováno):

Příjmení (vyžadováno):

Ulice (vyžadováno):

Město (vyžadováno):

PSČ (vyžadováno):

Email (vyžadováno):

Telefon (vyžadováno):

Rodné číslo (vyžadováno):