Lenka Gotthardová: Vlastní kůň

Vlastní kůň je publikace, která vznikala postupně podle potřeb jezdců a následně i majitelů koní. Přináší řadu informací také novým příznivcům koní nebo začínajícím jezdcům, kteří si chtějí složit Zkoušky základního jezdeckého výcviku.

Naleznete v ní kapitoly o výběru a nákupu vhodného koně, o krmení a ustájení koní, o veterinární péči, o chovatelských povinnostech, o uzavírání smluv při prodeji či nákupu koně, při jeho ustájení v cizí stáji, pokyny pro pořizování licencí jezdce nebo koně a dále informace o veterinární péči a mnoho dalšího. Součástí jsou „Základní cviky na jízdárně“, kde je začínající jezdec seznámen se základní přípravou koně a jezdce k výcvikové hodině, s vlastním výcvikem na jízdárně a v terénu. Příručka obsahuje rovněž nákres a stručný popis základních jízdárenských cviků. V závěru jsou hlavní cviky uvedeny v německém jazyce. V knížce naleznete i původní otázky pro Zkoušky základního výcviku jezdce a podmínky účasti na těchto zkouškách. Odpovědi k otázkám ZZJV jsou zapracovány v jednotlivých kapitolách publikace.

Pokyny v příručce respektují klasické přístupy k výuce jízdy na koni a současně náležitosti jezdecké etiky. Informace jsou vhodné pro mladé jezdce v jezdeckých klubech, v turistických jízdárnách i na prázdninových kurzech.

90 stran A5, obrázky, nákresy, rok vydání 2002, 80,- Kč