Exkurze – Největší hřebčíny jižního Německa 2019

Letošní jarní cestování za koňmi nás od 8. do 11. 5. 2019 zavede do Bavorska a Bádenska Württemberska. Navštívíme dva největší státní chovy těchto jihoněmeckých spolkových zemí, a to Marbach a Schwaiganger. K tomu shlédneme krásné kočárovny v nejvýznamnějších bavorských městech. A ještě navíc si zaplaveme v termálních lázních nedaleko Marbachu.

Prvním bodem naší cesty bude zastávka v Altdorfu nedaleko Norimberka. Zde na tamní universitě krátce studoval budoucí nejslavnější český vojevůdce a nejúspěšnější český podnikatel, po kterém nám zbylo nejvíce památek (vzhledem k jeho poměrně krátkému stavitelskému úsilí v letech 1621- 1634), vévoda Albrecht z Valdštejna. Při našich exkurzích si příležitostně připomínáme jeho působení ve střední a severní Evropě a toto bude právě jedna z dalších možností.  Na rozdíl od Albrechtova rodiště v Heřmanicích u Jaroměře, si zde našeho velikána připomínají tzv. Valdštejnskými slavnostmi, na které celoročně lákají velkými informačními tabulemi u norimberské dálnice.

Z Altdorfu se vydáme do Augsburgu. Augsburg je významné bavorské město, odkud mj. pochází slavný bankovnický a posléze šlechtický rod Fuggerů, kteří od dob císaře Maxmilána I. ovlivňovali finanční a politické dění habsburské monarchie a Svaté říše římské. Nedaleko tohoto města má své sídlo velice hodnotná soukromá sbírka kočárů pana Rudolfa Stiefa, velkého znalce historických kočárů.

Po návštěvě sbírky se vydáme směrem ke Stuttgartu (dle pověsti vznikl název ze Stuten Garten – zahrada (obora) klisen, což nám je velmi sympatické. Nedaleko státního hřebčína v Marbachu se ubytujeme, navečeříme, a hlavně si po časném ranním vstávání dostatečně odpočineme. Bydlet budeme ve vesničce jménem Hayingen, což k pěknému spaní přímo vybízí.

Druhý den ráno je na programu celý den návštěva bádensko-württemberského státního hřebčína a hřebčince (Haupt- und Landgestüt) v Marbachu, který byl založen původně v roce 1573 a před několika lety byly objeveny starší písemnosti o tamějším chovu koní již z roku 1514, a tak v roce 2014 slavili 500. výročí založení. Je to v podstatě nejdéle kontinuálně existující hřebčín na světě. Chovají zde württemberské teplokrevníky, arabské plnokrevníky a velice oblíbené schwarzwaldské chladnokrevníky (menší tmavé ryzáky se světlými hřívami). Po přivítání s paní ředitelkou Dr. Astrid von Velsen-Zerweck nás celým areálem bude provázet vedoucí organizačního oddělení hřebčína Ernst Hoffrichter. Během návštěvy většiny velmi krásných dvorů se stihneme podívat i na aktuálně probíhající závody ve všestrannosti. Večerní programu bude patřit návštěvě příjemně teplých termálních lázní v nedalekém Bad Urachu.

V pátek se vydáme do hlavního města Bavorska Mnichova a to hned 2x. Nejprve tam v dopoledních hodinách dojedeme k pohádkovému zámku, zbudovaném po vzoru Versailles. Nás však bude přednostně zajímat tamní sbírka kočárů, kterou před několika lety naistalovala specialistka na historii kočárů paní Dr. Magdalena Bayreuther. Z tohoto krásného místa zamíříme na jih od Mnichova do bavorského státního hřebčína a hřebčince ve Schwaigangeru. Je to nádherné místo, kde chovají bavorské teplokrevníky, jihoněmecké chladnokrevníky na podkladě norické krve, haflingy a další plemena koní. Můžeme se těšit, že se nám bude věnovat nejvyšší vedení hřebčína – dřívější dlouholetý ředitel (Landstallmeister) Dr. Eberhard Senckenberg a nově nastoupivší paní ředitelka Cornelia  Back. Nezapomenutelnou kulisu tomuto bavorskému chovatelskému centru vytvářejí Alpy a poměrně nedaleko se nachází slavné lyžařské středisko Garmisch Partenkirchen. Navečer se vrátíme do Mnichova, kde budeme přenocovat.

Poslední den naší exkurze strávíme v Řezně (Regensburgu) a na cestě domů. Historicky velmi známé město se starobylým kamenný mostem, jenž byl vzorem dokonce stavbě Juditina mostu v Praze nás zaujme také zámkem, patřícím šlechtickému rodu Thurn – Taxisů, proslavenému provozováním poštovní služby. A zřejmě z jejich jména pramení i název pro taxislužbu. Po prohlídce zámku a kočárovny se budeme moci těšit na oběd v zámeckém pivovaru. A pak již budeme mířit zpět do Čech.

Věřím, že společně objevíme mnoho vzácných hipologických pokladů.                           

Termín:
8. – 11. května 2019

Program:

1.den – středa 8. 11. 2019

Odjezd:
5.00hod. – Pardubice, před hlavním vlakovým nádražím
5.30 hod. – Kladruby nad Labem, u staré pošty na parkovišti před hřebčínem
6.30 hod. – Praha, Černý most, na křižovatce u obchodního domu Hornbach směrem ke Scontu
7.30 hod. – Plzeň, u hlavního vlakového nádraží, přestávka 30 min. před Rozvadovem
9.00 hod. – hranice Rozvadov
10.30 – 11.30 hod. – Altdorf – krátká prohlídka centra města, universita – Altdorf, kde studoval Albrecht z Valdštejna
11:30 – 14.00 cesta do Augsburgu
14.00 – 16.30 návštěva neobyčejné soukromé sbírky kočárů u pana Rudolfa Stiefa v Augsburgu, která není běžně přístupná
18.00 – dojezd do Hayingenu – Lauterdörfle, ubytování v prázdninovém centru, večeře

2. den – čtvrtek 9. 5. 2019

8.00 – 8.45 – snídaně30 – návštěva bádensko-württemberského státního hřebčína a hřebčince Marbachu, založeného roku 1514, přivítání paní ředitelkou Dr. Astrid von Velsen – Zerweck, prohlídka hřebčína Marbach společně s panem Ernstem Hoffrichtrem, včetně sledování závodů ve všestrannosti, jednoduchý oběd na závodech
14.00 – prohlídka dalších dvorů hřebčína – Schaffhaus, St. Johann, Fohlenhof, Güterstein, Meisentalstüble, večeře
19.30 – návštěva termálních lázní v Bad Urachu – ca od 19. 30 do 21.30 hod., moc příjemné plavání v pěkně teplé vodě v krásném prostředí termálních lázní

3. den – pátek 10. 5. 2019

7.15 – 8.00 – snídaně
8.00 – odjezd směr Mnichov
10.30 – 12.00 návštěva zámecké kočárovny (Marstall) v Nymphenburgu, původního královského sídla Wittelsbachů
12.00 – 14.00 cesta do Schwaigangeru
14.30 – 17.00 prohlídka bavorského státního hřebčína a hřebčince Schwaiganger s bývalým panem ředitelem hřebčína Dr. Eberhardem Senckenbergem  a novou paní ředitelkou Cornelií Back
18.30 – večeře, ubytování v Mnichov

4. den – sobota 11. 5. 2019

7.30 – 8.30 – snídaně
8.30 – 10.30 – cesta
10.30 – 12.00 návštěva zámku a kočárovny Marstall v Regensburgu šlechtického rodu Thurn – Taxisů
12.30 – 14.00 oběd v zámeckém pivovaru
14.00 – odjezd domů
15.00 – Rozvadov
16.00 – Plzeň
17.30 – Praha
18.30 – Kladruby nad Labem
19.00 – Pardubice

Drobné změny programu a času vyhrazeny J.

S sebou na cestu:

Občanský průkaz, drobnosti k jídlu, jinak je vše zajištěno po celou dobu exkurze (viz níže), kapesné v eurech na pohledy a pití, plavky, ručník, polštářek na cestu

Cena exkurze:

3.500,- Kč a 280,- Euro/osoba, platba při nástupu v autobuse

V ceně je zahrnuta cesta dálkovým autobusem, vstupy do hřebčínů a kočároven, 3x ubytování, 3x snídaně, 2x oběd, 3x večeře, 2x balíček na oběd (ČT, PÁ), vstupné do termálních lázní, pojištění na zahraniční cesty, různé drobnosti, průvodcovské služby…

Přihlášky:

Do 31. 3. 2019, čím dříve se ovšem přihlásíte, tím lépe. Po písemném přihlášení je Vaše přihláška závazná. V případě nemoci apod., prosím o sehnání náhradního účastníka, neboť některé platby v Německu již musely proběhnout. Velice děkuji za pochopení.

Do přihlášky uveďte: jméno, příjmení, adresu, včetně PSČ, rodné číslo kvůli pojištění, telefon, mail a místo nástupu do autobusu – mail: lenka@gotthardova.cz.

Těším se na Vás.

Lenka Gotthardová, 533 14 Kladruby nad Labem 91, tel. 603 269 70

Přihlašovací formulář:

Jméno (vyžadováno):

Příjmení (vyžadováno):

Ulice (vyžadováno):

Město (vyžadováno):

PSČ (vyžadováno):

Email (vyžadováno):

Telefon (vyžadováno):

Rodné číslo (vyžadováno):