Lenka Gotthardová: Šemík a Horymír

Ke známým starým pověstem českým patří legenda o Horymírovi a jeho věrném koni Šemíkovi. Neboť pocházím z kraje, kde má tento pradávný příběh svou domovinu a protože jsem se díky této pověsti dostala ke koním, rozhodla jsem se jako poděkování vydat přepracovanou a více koňařsky orientovanou publikaci.

Jsou v ní zachovány všechny části pověsti, ale mezi Horymírem a Šemíkem jde o užší intimní pouto. Krajina, ve které se pověst odehrála, je zcela konkrétní a jako taková je tam i více popsána. Také Šemíkův život a jeho jezdecké výkony jsou popisovány více z praktického pohledu.

Na Šemíkově pomníku, postaveném příslušníky rodu Schwarzenbergů na konci 19. stol., je uvedeno: „V Neumětelích se věřilo a věří, že zde Šemík, věrný kůň rytíře Horymíra, zakopán leží“.

Kniha je vydána ve třech jazycích současně – v češtině, angličtině a němčině, takže může být i vhodným dárkem pro zahraniční přátele, kteří by se rádi seznámili s naší hipologickou historií.

40 stran A4, rok vydání 2004, 150,- Kč