Jízda králů 2016 (již proběhla)

Koně králů ve Vlčnově, Kunovicích, Skoronicích či Hluku patří k nejpestřeji vyzdobeným koním na světě. V roce 2011 to uznala i mezinárodní organizace UNESCO a vzala tuto tradici pod svá ochranná křídla – i s celým souborem zvyklostí. Patří k tomu zajímavá historie, tamní krásné kroje, dlouhé průvody obcemi, slavnostní programy i nálada. Většina z nás o těchto akcích ví, ale málokdo se byl na místě podívat.

Tradice jízdy králů

Národní ústav lidové kultury se sídlem ve Strážnici informuje o jízdě králů následovně: „Jízda králů má tradicí ustálený průběh, aktéry i dobu konání, která dříve připadala na pohyblivé svatodušní pondělí. V současnosti se koná v pevně stanovených termínech, obvykle v neděli. Pravidelně se dnes jízda králů jezdí pouze ve městě Hluk (jedenkrát za 3 roky v rámci Dolňáckých slavností první neděli v červenci), ve městě Kunovice (jedenkrát za 2 roky předposlední neděli v květnu), v obci Skoronice (v obci příležitostně, jedenkrát za 4 roky pak pravidelně v polovině srpna v rámci Slováckého roku v Kyjově) a v obci Vlčnov (každoročně poslední neděli v květnu). Jízda králů má ve všech uvedených lokalitách charakter obřadního průvodu. V čele skupiny jedou obvykle vyvolávači, za nimi pobočníci s tasenými šavlemi, kteří mezi sebou vedou krále – malého dosud nedospělého chlapce s růží v ústech, za nimi následují další vyvolávači a ostatní jezdci. Král a pobočníci jsou oblečeni v ženském obřadním oděvu, ostatní jezdí v obřadním oděvu mužském. Celá družina na ozdobených koních projíždí obec, zastavuje se u domů a jezdci pronášejí k obyvatelům i náhodným divákům krátké veršované provolání pochvalného nebo žertovného charakteru, ve kterém reagují na jejich kladné či záporné vlastnosti, vzhled, výrazné osobnostní rysy, charakter nebo chování ve vsi, což v lokalitě platí za výrazný společenský regulativ. Za svůj výkon jsou odměňováni především peněžitými dary, které jim dárci vkládají do pokladničky nebo do jejich vysokých bot.“

Vlčnov 29. 5. 2016

V letošním roce se můžeme jet podívat do Vlčnova a osobně se seznámit s průběhem jízdy králů. Tato akce sice začíná již v pátek, ale vzhledem k tomu, že v sobotu je v Kladrubech n. L. Den koní a vyvrcholení jízdy králů probíhá stejně až v neděli, budeme mít zážitek alespoň koncentrovaný do jednoho dne. Navíc se ve Vlčnově zřejmě potkáme s Ladislavem Breznickým, který s Radkou Breznickou několik let pracoval v kladrubském hřebčíně. Jeho životním posláním je ruční výroba skla a folklor. Díky tomu ho uslyšíme ve Vlčnově zpívat krásné slovácké písně.

Koně, kteří se účastní jízdy králů, jsou v mnoha případech klidní chladnokrevníci (hlavně ČMB), ti odvážnější a zkušenější určitě sedlají moravské teplokrevníky, plemeno, které se osamostatnilo na počátku 21. století a vyčlenilo se z českého teplokrevníka.

Jízda králů je ojedinělou akcí, která je dnes orientována národopisně, historicky i komerčně. Určitě si sebou vezmeme peníze nejenom na exkurzi, ale i na podporu krále a jeho družiny J. Abychom vše stihli, budeme muset vyjet v brzkých ranních hodinách a návrat bude plánován až později večer.  Ale bude to určitě výjimečný zážitek J.    (lg)

Termín: Neděle 29. května 2016

Odjezd: Ve 4.30 z Pardubic od hlavního vlakového nádraží, návrat okolo 20. – 21. hodiny do Pardubic

Cena: 900,- Kč

V ceně je zahrnuta doprava dálkovým autobusem, vstupné, drobné občerstvení, pojištění. Cena je splatná při odjezdu v autobuse. Vzhledem k tomu, že předem nevybírám zálohu, prosím o Vaši jistou účast. V případě nemoci apod. prosím o zajištění náhradního účastníka.

V autobuse je možnost občerstvení (káva, čaj, limo…) a veze nás opět náš oblíbený pan řidič Petr Brychta.

Přihlášky: co nejdříve, jinak do 1. 5. 2016:

Jméno (vyžadováno):

Příjmení (vyžadováno):

Ulice (vyžadováno):

Město (vyžadováno):

PSČ (vyžadováno):

Email (vyžadováno):

Telefon (vyžadováno):

Rodné číslo (vyžadováno):