Organizace skokových závodů

Organizace skokových závodů aneb jak začít

Eva Dobiášová

V rámci mé bakalářské práce jsem se zajímala o problematiku organizace skokových jezdeckých závodů. Tento článek by měl sloužit jako určitý návod pro stáje, které nemají s pořadatelstvím zkušenosti a dost dobře si nedokáží představit, co všechno taková organizace skokových závodů obnáší.

Nejdříve by měl každý zájemce posoudit, zda má pro pořádání závodů potřebné zázemí a podmínky, tzn. dostatečně velké kolbiště s kvalitním povrchem, příslušným skokovým materiálem a také technikou k upravování povrchu. Závody však netvoří jen kolbiště. V bezprostřední blízkosti musí být jízdárna pro možnost opracování koní, dostatečně prostorné parkoviště pro kamiony a koňské vleky. V areálu by nemělo chybět sociální zařízení, ustájení, ubytování a nemělo by se zapomínat ani na občerstvení pro diváky, kteří by měli mít zvlášť vymezený prostor pro sledování závodů, aby se předešlo případným kolizím či nehodám a úrazům. Pořadatel by si měl uvědomit, že v rámci závodů se v areálu budou mísit lidé seznámeni s jezdeckými pravidly a diváci, kteří nemusí mít ani ponětí, jak se u koní správně chovat. Z těchto důvodů je velmi praktické umístit v areálu praktické informační tabulky.

Dalším krokem by mělo být naplánování jednotlivých soutěží a vytvoření rozpisu, který musí být nejprve nahlášen a schválen oblastním výborem České jezdecké federace. Možnost nahlašování je již od října předchozího roku, a tak pořadatelé mají dostatek času vyladit termíny s případnou konkurencí v podobě závodů v okolních stájích. Velkým přínosem je také propagace závodů. Oznámení by nemělo chybět na webových stránkách stáje, ale ani na  sociálních sítích. Propagace tímto způsobem je jednoduchá a prakticky zadarmo. Další možností je domluva s některým jezdeckým serverem nebo časopisem o zařazení závodů do jejich kalendáře akcí. V případě velkých závodů je zapotřebí vydání tiskové zprávy, nebo rovnou uspořádání přímo tiskové konference pro účely propagace. Dále je možné využít tzv. barterového obchodu, kdy přislíbíte například zviditelnění loga redakce na kolbišti nebo jinde v areálu a na oplátku tato redakce napíše článek o vašich závodech do svých novin, nebo do svého televizního či internetového zpravodajství.

V neposlední řadě by měl organizátor zajistit dostatek personálu pro potřeby chodu závodů, což zahrnuje nejen zaměstnance areálu, ale i stavitele parkuru, ředitele závodů, rozhodčí, hlasatele, veterináře a další. Ve svém finančním plánu musí počítat s odměnami pro všechny tyto funkce a také být připraven na finanční či věcné ohodnocení vítězů.

O věcné i finanční ceny se však mohou postarat sponzoři. Na základě reklamy umístěné dostatečně na očích divákům jsou některé firmy schopné poskytnout finanční příspěvek, či věcné odměny, které jsou mezi startujícími taktéž vítané, zejména pokud jsou to firmy z koňského prostředí.

Největší část příjmů ze skokových závodů plyne bezpochyby ze startovného, dále z ustájení, ubytování, občerstvení a služeb se závody spojených a také od již zmíněných sponzorů.

Každý zájemce o pořádání skokových jezdeckých závodů by si měl všechny tyto položky pečlivě propočítat s cenovou úrovní daného kraje a posoudit, zda by jeho činnost byla zisková. Na druhou stranu nepořádáme jezdecké akce jen pro peníze, ale plní funkci společenskou, sportovní, chovatelskou a určitě srdeční o:).

ED

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality a jeho autorem je LG. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.