Equitana 2013

Od roku 1972 je pořádána světová výstava koní Equitana v Essenu v Severním Porýní – Vestfálsku. Od konce 80. let 20. století se této akce v různých intervalech účastí také koně z naší země. Tak tomu bylo i letos a Českou republiku na výstavě reprezentovala dvě nejdůležitější česká plemena – koně starokladrubští a Kinští.

eqt2013-1

Pohled do historie

S myšlenkou pořádání velké výstavy věnované koním přišel na počátku 70. let Wolf Kröber. Nápad se ujal i díky jeho nesmírnému nadšení a zapálení pro věc. Jeho charisma pozitivně zapůsobilo na stovky lidí, kteří jeho nápad podpořili a první akce se se svými výrobky či koňmi zúčastnili. Patřily mezi ně mnohé krmivářské firmy, chovatelské svazy, ale i třeba u nás velmi dobře známý výrobce kvalitních kočárů – firma Kühnle. V dalších letech se již jen přidávali další a další vystavovatelé.

Kniha

Letos vyšla kniha věnovaná 40. jubileu existence výstavy. Hlavní postavou je Mr. Equitana, jak bylo W. Kröbrovi přezdíváno. Vydavatelství Německé jezdecké federace FN Verlag se zhostilo úkolu velmi dobře a připravilo nesmírně zajímavou publikaci s mnoha portréty aktérů a dokonce tam máme tři fotografie koní starokladrubských s Petrem Vozábem.
Při slavnostní vernisáži mi první manželka W. Kröbera Heidi Kröberová prozradila, že se Wolf narodil v Magdeburku a ač se s rodiči velmi brzy přestěhoval „na západ“, celý život měl pochopení pro nelehký život „na východě“. Proto zval na Equitanu řadu zástupců z těchto zemí, včetně koní z Ruska, kteří svého času absolvovali propagační cestu z Rudého náměstí v Moskvě do Essenu. A do této sféry zájmu se naštěstí vešli i naše koně v 80. a 90. letech.

Koně Kinští

Toto plemeno koní je v Essenu představováno již od roku 1991, následně v letech 1993, 1995 a potom v roce 2011 a letos. I ve druhém desetiletí 21. století mají organizátoři výstavy Reed Exhibitions pochopení pro účast chovatelských svazů ze zahraničí. Ač samozřejmě jsou náklady na akci v celkovém součtu vysoké, pořadatelé samotní dokáží ve výjimečných případech ještě stále vytvořit únosné podmínky. SCHKK se v letošním roce zúčastnil akce pod záštitou a za podpory ministra zemědělství ing. Petra Bendla.
V roce 2011 ČR reprezentoval Svaz chovatelů koní Kinských (Libuše a Petr Půlpánovi) a Svaz chovatelů českého teplokrevníka (Ing. Leopold Jelínek), v letošním roce opět SCHKK ve stejném složení a také Národní hřebčín Kladruby nad Labem.

Chovatelský svaz KK měl k dispozici stánek o rozměru 18 m2 a dva krásné boxy na protilehlé straně uličky, takže zcela ideální stav pro představování plemene v hale 10/11. Veškeré vybavení jsme si sice museli dovézt, nicméně jsme stihli vše připravit a prezentovat původní (parforsní hony) i současné využití koní Kinských (sport, volný čas).

Stánek Svazu chovatelů koní Kinských, Libuše a Petr Půlpánovi

Stánek Svazu chovatelů koní Kinských, Libuše a Petr Půlpánovi

Propagace

Kromě samotných koní Kinských jsme propagovali i MZe, které je stále základním donátorem chovatelských svazů, státních podniků s chovem koní, genových zdrojů atd. V rámci chovatelské a vzdělávací činnosti jsme propagovali i ASCHK ČR, ZH Písek a Hipologické muzeum Slatiňany.

Během výstavy byly velmi dobře zviditelněny firmy, které svými výrobky podpořily účast koní Kinských a to firma Kentaur (kvalitní výrobce jezdeckých potřeb a hlavně sedel) a Sedlářství Galetka (kvalitní výrobce postrojů), kterou na výstavě výborně zastupoval Jaromír Kundera.

Předvádění koní

Součástí výstavy jsou pravidelné prezentace koní v mnoha předvadištích v jednotlivých halách. Pořadatelé již získali značné zkušenosti (firma Reed Exhibitions připravuje Equitanu od roku 2004) a tak program předvádění neřešili operativně každý den jako dříve, ale každý předvádějící či skupina obdrželi hned první den rozpis jejich programu.
Tak jsme věděli, že koně Kinští se budou v průběhu celé výstavy předvádět dvakrát až čtyřikrát denně. Hlavně při početnějších prezentacích to nebylo pro koně a také pro jezdce až tak jednoduché, neboť hlučné a neklidné prostředí výstavy určitě působí útlumově na psychiku koní. Každopádně však Libuše a Petr Půlpánovi zvládli se svými koňmi Orielou Kinskou a Nugátem Kinským všechny prezentace výborně.

Libuška Půlpánová a Oriela Kinská

Libuška Půlpánová a Oriela Kinská

Na Equitaně je k dispozici 16 velkých hal, podle rozpisu se naši koně nejčastěji předváděli v hlavní hale číslo 6, dále v hale 1 a 2 a potom v hale 10. Pro vystoupení zvolili Půlpánovi klasické oblečení pro parforsní hony a v předvadištích jsme imitovali díky velmi zdařilým plyšovým foxhoundům smečku psů. Kdybychom je tam měli 30x, určitě bychom všechny psy prodali. Nicméně jsme dělali reklamu koním Kinským a ti se rovněž líbili. Potěšilo nás, že mnoho lidí již toto plemeno znalo nebo se s ním právě seznámilo. Objevili jsme další informace o koních Kinských v německých knihách o plemenech koní a také nám někteří autoři přinesli další aktuální články o koních Kinských. Účast koní Kinských byla i s fotografiemi zmiňována v tiskových zprávách výstaviště a také ve výstavištích novinách.

ESSA

Koně Kinští se mohli zúčastnit i mezinárodní čtverylky tandemů, kterou organizovala Asociace státních evropských hřebčínů (ESSA). Kořeny vzniku této významné evropské organizace sahají do roku 2004 a NH Kladruby n. L. byl od počátku významným členem a dokonce byl NH i v předsednictvu. Toto postavení Kladruby po roce 2008 sice ztratily, nicméně nyní navázaly opět lepší komunikaci a tak se akce zúčastnily rovněž. Za SCHKK prezentoval sedlový tandem Petr Půlpán a tandem v zápřeži předvedl Jiří Nesvačil jun.
Z dalších hřebčínů se představili zástupci z Marbachu, Dillenburgu, Avanches, Topolčianek a z francouzských hřebčinců, celkem 10 tandemů.

Na úvod bylo slyšet od Ludwiga van Beethovena evropskou hymnu Ódu na radost. Při ní vjely do velké haly všechny tandemy a zahájily secvičenou čtverylku. Času na nácvik bylo málo (poprvé v pondělí okolo 6.30 ráno a již odpoledne se jela „na ostro“). K dispozici bylo ještě úterý a středa, takže diváci mohli dostatečně obdivovat různorodost plemen – koně Kinské, starokladrubské, lipické, huculské, freiberské, schwarzwaldské, jihoněmecké chladnokrevníky, bretoňské a další. Vynikající komentátor Volker Raulf byl celým obrazem velmi nadšen a aktivně slovně podporoval další podobné akce.

Právě pro toto předvedení vyrobila firma Galetka pro koně Kinské náhřbetník a druhé dlouhé otěže, takže Petr Půlpán sedící na Oriele Kinské, mohl dobře ovládat i vpředu jdoucího Nugáta Kinského.

Společná šestka

V malých předvadištích se koně Kinští a starokladrubští prezentovali odděleně – za NH Jiří Nesvačil předváděl čtyřku běloušů, Iva Hejlová a ing. Karel Dvořák jezdili na vranících v barokním stylu. Jirku zpravidla doprovázel Jakub Hlávka a Katka Radilová, komentářem v angličtině je doprovázela ing. Zuzana Šancová, která byla také na stánku a to s G. Kotkovou. Koně Kinští byli prezentováni hlavně pod sedlem nebo při práci na dlouhé otěži a to Libuší a Petrem Půlpánovými, slovně vystoupení v němčině komentovala Lenka Gotthardová.

V šestce byla situace jiná. Tam vše moderovali zkušení hlasatelé, k nimž se jako nováček letos přidal Christian Kröber, nejmladší syn zakladatele Equitany.
Pro tento velký prostor jsme zvolili společné vystoupení koní Kinských a starokladrubských. První vjížděl do haly Jiří Nesvačil zpravidla se čtyřkou nebo párou, za ním vraníci a potom koně Kinští. Po společném úvodu následovalo ještě několik domluvených cviků a pak každý předváděl svou úlohu. Na závěr byl dán prostor hlavně Jiřímu Nesvačilovi, aby předvedl nádhernou starokladrubskou čtyřku v tzv. rychlých kolech. Okamžitě si tím získal přízeň divácků a mohl tak i sám zavzpomínat na krásné prezentace starokladrubských koní na Equitaně v letech 2005 a 2007.

Jiří Nesvačil představil starokladrubské bělouše v tzv. rychlých kolech a to společně i jezdci z Topolčianek, kteří přitom zvali na MS 2

Jiří Nesvačil představil starokladrubské bělouše v tzv. rychlých kolech a to společně i jezdci z Topolčianek, kteří přitom zvali na MS 2

Za velkého aplausu tak opouštěli čeští koně hlavní výstavní arénu a v divácích zanechávali výborný dojem a zájem o naše plemena koní.

Stánek

Během výstavy navštívilo stánek SCHKK velké množství návštěvníků, kteří se živě zajímali jak o koně Kinské, tak i o řadu dalších záležitostí souvisejících s chovem koní v Čechách. Často se vyptávali i na původy svých koní či přinášeli česká osvědčení o původech koní a zjišťovali podrobnosti.

Na stánku bylo stále živo

Na stánku bylo stále živo

Většinu zájemců o koně Kinské jsme pozvali na budoucí Národní přehlídku koní Kinských, která se bude konat o víkendu 14. a 15. 9. v Hradištku u Sadské. Bude zároveň jubilejní, neboť letošního roku si připomínáme i 200. výročí narození zakladatele chovu Oktaviána hraběte Kinského. Tam uvidí největší koncentraci koní Kinských a budou se moci zkontaktovat přímo s majiteli těchto koní. Na Equitaně se nám kromě mnoha dalších zajímavých setkání podařilo zkontaktovat i dva inspektory chovu koní, kteří se sešli u našeho stánku a kteří se zúčastní posuzování koní Kinských společně s našimi českými komisaři. Franz Josef Coenen již naše koně několikrát posuzoval a Claudia Sirzisko z Mnichova má k našim koním velice blízko a navíc má právě v Bavorsku na starosti málopočetná plemena koní. Národní přehlídka KK tak bude komentována v češtině i v němčině.

Novinky

Každé dva roky přináší tato výstava neuvěřitelně mnoho nových či inovovaných výrobků. Běžný návštěvník již ani nemůže zaregistrovat, co vše nového se tu na trh dostává. Krmivářské a farmaceutické firmy se předbíhají v nabídce krmných doplňků, preventivních či léčivých prostředků či různých pochutin pro koně. Výrobci a prodejci jezdeckých potřeb nabízejí neuvěřitelně široké spektrum všeho, na co si pro výbavu svého koně vzpomenete či spíše, co by vás ani nenapadlo. Technika prostoupila i klasické stájové nářadí a vybavení a tak desítky pomocníků na odkliz hnoje či trusu koní z výběhů již našly své uplatnění v jezdeckých areálech, nemluvě o různých traktůrcích, návěsech a přívěsech na úpravy povrchů jízdáren, výběhů, pastvin atd.

Velké výklopné vozíky na elektrický pohon

Velké výklopné vozíky na elektrický pohon

Klasické přívěsy na koně se již před několika lety rozšířily i o obytné prostory a umožňují tak nezávislé cestování a pobývání na jezdeckých akcích. Pro trénink či aktivní odpočinek koní jsou již dlouhodobě k dispozici různé typy pohybovacích zařízení, někdy kombinovaných s běžícími pásy nebo vodou. Na Equitaně je možné si pořídit vše od podkováku, přes koně, po trambus či celý jezdecký areál.

Equitana má několik zlatých hřebů v podobě večerních programů. Čtyřmi hop top show dokáže uspokojit zájem diváků o podobné akce. Letošní byla opět výborná – a to nejenom díky světovým hvězdám typu F. Pignona či Lorenza (letos již se 16 koňmi ve volnosti!), ale i díky milému vystoupení téměř neznámé dívenky s pěti poníky ve volné drezuře na tyrolské motivy či voltižnímu karnevalu Kaie Vorberga ad. Na své si přišli diváci při přehlídce top plemeníků (včetně isabela Quasi Gold po Quaterback s kořeny původu v koních Kinských), při drezurní klinice Klause Balkenhola nebo Pata Parelliho.

Na výstavě se prezentovala i česká firma Paragan a ještě jedna v hale číslo jedna - ta prodávala léčivý ostropestřec

Na výstavě se prezentovala i česká firma Paragan a ještě jedna v hale číslo jedna – ta prodávala léčivý ostropestřec

Výstava

Dny strávené na Equitaně opět uběhly neuvěřitelně rychle a patřily k těm dnům, na které budeme velmi rádi vzpomínat. Třebaže v závěru výstavy byli mnozí koně i lidé trochu unaveni, kdyby Equitana trvala ještě o několik dní déle, jistě by všichni našli dostatek sil v této akci pokračovat.

Výstava se vyznačuje nejenom značnou délkou (16. – 24. 3.), velkou mezinárodní účastí, ale hlavně velmi příjemnou atmosférou. Lidé jsou vstřícní, slušní a komunikativní. Tato výstava je tedy i o přátelských setkáních, o jejich udržování a rozšiřování. A to vše pomáhá dalšímu rozvoji chovu koní a veškerých výrob, služeb a činností s koňmi souvisejících. Bylo to fajn :).

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality a jeho autorem je LG. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.