Exkurze na velké jezdecké dny do Německa

 

V závěru sezóny pořádají německé státní hřebčíny a hřebčince jezdecké slavnosti s názvem Hengstparade. V minulých letech jsme zamířili již několikrát do saského hřebčince do Moritzburgu, letos se vydáme dále na sever Německa a to do brandenburského Neustadt Dosse nedaleko Berlína a do meklenburské empírové perly do Redefinu nedaleko Hamburku. Obě místa jsou významnými hipologickými centry. Akce se uskuteční ve dnech 26. – 28. 9. 2014.

Neustadt Dosse

Hřebčín a hřebčinec v Neustadt Dosse byl založen v roce 1788 pruským králem Friedrichem Wilhemem II. (byl synovcem Wilhelma II., který vedl války s Marií Terezií). Většina hřebčínů či hřebčinců v té době byla zakládána pro potřeby armády, teprve později přišlo na řadu zemědělství a potřeba celkového zvelebení chovu koní v daném regionu.
V dobách socialismu tento hřebčín a hřebčinec choval tzv. německého jezdeckého koně a nejznámějším zástupcem byl bělouš Kolibri (Kobold I, matka po Lapis), který patřil k hannoverské linii King. Kolibri se narodil v roce 1979 a za 20 let působení v chovu dal 1700 potomků a v Neustadtu má svou sochu :).

Neustadt Dosse je městečko, ležící severozápadně od Berlína při cestě na Hamburk. Chov koní zde má dlouhou tradici a dnes můžeme obdivovat jeden z největších hipologických areálů v Evropě, do kterého bylo investováno největší množství evropských peněz (koneckonců měla jsem ho jako vzor pro Národní hřebčín v Kladdrubech n. L.). Tento chovatelský skvost je tvořen hřebčínem a hřebčincem, které spojuje asi kilometr dlouhá alej. K dispozici je okolo 400 ustájovacích míst, 10 otevřených a 8 krytých jízdáren či hal. Od 90. let je Neustadt Dosse důležitou testační stanicí mladých hřebců nejenom ze západu Německa. Je rovněž aktivním organizátorem desítek významných akcí a speciální výuky jízdy na koni pro děti na základní škole (k češtině a matematice patří i jízda na koni).
Kladrubský hřebčín se zde poprvé a velmi úspěšně zúčastnil velké akce s názvem Noc černých perel v roce 2007 . Následně přijeli na oplátku majitelé fríských koní na Velké jezdecké dny roku 2008 do Kladrub n. L. Dlouholetým ředitelem tohoto významného chovatelského střediska je Dr. Jürgen Müller.

Hřebčinec Redefin

Hřebčinec Redefin leží při cestě z Berlína do Hambruku, blíže k hansovní metropoli. Toto chovatelské centrum založil před více než 200 lety v roce 1812 vévoda meklenburský a schwerinský Bedřich František I. (meklenburským vévodou se stal na určitou dobu i náš Albrecht z Valdštejna a dokonce je podle něho nazván jeden z významných kanálů mezi Wismarem a Schwerinem).

Správní budova hřebčince v Redefinu

Správní budova hřebčince v Redefinu (foto LG)

Chov koní byl od počátku orientován na lehčí typ koní s vyšším podílem krve arabské, trakénské a anglického plnokrevníka. Dokonce koně byli tak ušlechtilí, že je v určitém období museli činit těžšími! Hřebčinec byl vybudován v době klasisicmu, takže kromě ušlechtilých koní vyniká i architektonickou jednotou a krásou a je nazýván empírovou perlou. Budovy stájí, jízdárny i dalších staveb nesou zářivě bílou barvu. Pro jízdárnu je typický honosný klasicistní portál. Meklenburští památkáři byli k chovatelům shovívavými a povolili jim ponechat portál jízdárny a za ní vybudovat zcela novou jízdárnu, vyhovující modernímu provozu – akcím a výcviku koní.

Portál redefinské jízdárny

Portál redefinské jízdárny (foto LG)

Také v Redefinu se již prezentovali starokladrubští koně a to v roce 2012. Tehdy paní ředitelka Redefinu Dr. Antje Kerber pozvala kladrubský hřebčín, ovšem za éry pověřené vedoucí ing. S. Voňkové dostaly přednost dožínky v Hradci Králové! Díky vstřícnosti Gabriely a Pavla Hyblerových a jejich koní, byla čest starokladrubských koní zachráněna a prezentace ve společnosti hlavních německých hřebčinců Celle a Warendorf dopadla výborně.

Díky současnému řediteli kladrubského hřebčína Ing. J. Machkovi byly vztahy urovnány a tak se letos můžeme těšit, že se v Redefinu opět potkáme se starokladrubskými koňmi a tentokrát opravdu z Národního hřebčína :).

Více informací o obou hipologických skvostech naleznete na:
www.neustaedter-gestuete.de a na www.landgestuet-redefin.de.

Přihlášky na exkurzi do 31. 8. 2014 vyplňte, prosím, zde.

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality a jeho autorem je LG. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.