Volíme Karla Schwarzenberga českým prezidentem

Proč bychom měli volit Karla Schwarzenberga českým prezidentem – pohled ze strany chovatelů a příznivců koni:

  • rod Schwarzenbergů po dlouhá staletí zastával významné státní a diplomatické posty
  • kníže Adam František Schwarzenberg vykonával funkci nejvyššího štolby za panování císaře Karla VI. a tehdy se nejen kladrubskému hřebčínu dařilo nejlépe
  • kromě morálních hodnot, celoživotního kladného přístupu k naší zemi a současné výborné zahraniční politiky má Karel Schwarzenberg také pozitivní vztah ke koním
  • nebuďme jen pragmatičtí, buďme také trochu nostalgičtí
Starokladrubští koně i při soutěžích spřežení ukazují své impozatní chody a důstojnost.

Starokladrubští koně i při soutěžích spřežení ukazují své impozatní chody a důstojnost.

Karel Schwarzenberg v Kladrubech n. L.

Budoucí český prezident pan Karel Schwarzenberg navštívil Národní hřebčín v Kladrubech n. L. několikrát a to oficiálně v roli ministra zahraničí, ale i soukromě. Například při neoficiální návštěvě v září roku 2006 zavítal na závody spřežení do Heřmanova Městce, v následujícím roce již ve funkci ministra zahraničních věcí zamířil do Kladrub n. L.

Tehdy s sebou přivezl na zajímavou exkurzi po zemích českých více než stovku diplomatů z více než 50 zemí světa. Ač byl kladrubský hřebčín od svého založení v roce 1579 místem, kde se potkávaly hlavy států, jejich velvyslanců a vojevůdců, nikdy jich nepřijelo tolik a v jednu dobu. Ani za císaře pána.

V roce 2012 vyšel druhý díl Kroniky kladrubské Jiřího Hájka a z textu můžeme citovat:

 Když hvězdy přály Kladrubům

… V té době (za vlády císaře Karla VI.) se pozoruhodně sešli lidé koně skutečně milující a jim výtečně rozumějící na všech úrovních. Císaře Karla, knížete Schwarzenberga, hraběte Trauttmansdorffa a rytíře Bukovského spojovala láska ke koním a vysoká odbornost v kruh, který nemohl zklamat.

Proto je zcela přirozené, že chov  koní  v Kladrubech tehdy dosáhl nejvyššího možného vrcholu…

Nejvyšší štolba Schwarzenberg

Význačným nejvyšším štolbou doby Karla VI. byl Adam František kníže Schwarzenberg (1680 – 1732), o němž zde již bylo několik zmínek. Do této funkce nastoupil poprvé v roce 1711 (do 1713) a podruhé v roce 1722 a vykonával ji až do své tragické smrti v roce 1732. O svůj úřad se staral velmi pečlivě, byl výborným znalcem koní a jejich chovu. Osobně se o vše staral a na vše dohlížel. Zásadně se vždy přesvědčoval, zda-li jsou jeho příkazy zdárně a přesně plněny. Posílal příkazy a nařízení do Kladrub každých 14 dní a štítmistr mu musel každý týden posílat obšírný referát. Schwarzenberg chtěl být zpraven o každé maličkosti a sám nic nezanedbal, co by mohlo vést k povznesení chovu a ke vzornému a bezchybnému chodu kladrubského hřebčína….

 …Adam František kníže Schwarzenberg se narodil v roce 1680 a zemřel tragicky v roce 1732 – o tom si ještě sdělíme více později. Na svých panstvích v jižních Čechách měl sám kvalitní chov koní [345* DMB, Sedláček]…

 A také starokladrubští koně na Hrad

Snem většiny ředitelů kladrubského hřebčína minimálně od roku 1989 je, aby se starokladrubští koně vrátili do pravidelné ceremoniální služby na Pražském hradě. Pro tyto účely byli vyšlechtěni a několik století využíváni, nejenom za monarchie, ale i v době vlády T. G. Masaryka. V současné době jsou ve státní službě využiti ve Švédsku a v Dánsku. Proč bychom je neměli mít i my doma na správném místě. Je to jediné ceremoniální plemeno koní na světě. A navíc přežilo více než čtyři staletí. Dejme šanci i jim.

Volme a volme Karla Schwarzenberga.

Lenka Gotthardová

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality a jeho autorem je LG. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.