Kladrubské dokumentační centrum

Ve středu 2. ledna 2014 se autor Kroniky kladrubské Jiří Hájek dožívá významného životního jubilea a to 70. narozenin. Symbolicky k tomuto datu je založeno Kladrubské dokumentační centrum, které bude ve spolupráci s Národním hřebčínem, obcí a školou v Kladrubech, kulturními institucemi i jednotlivci shromažďovat materiály, které se týkají hlavně minulosti chovu koní a života v Kladrubech nad Labem.
Shromažďované podklady budou kopírovány, fotografovány či umísťovány v Národním hřebčíně v Kladrubech nad Labem a zároveň také ve Státním oblastním v Zámrsku (např. z důvodů požáru). Dovolujeme si tedy požádat soukromé osoby, podniky, firmy či jiné instituce, aby se v případě zájmu o spolupráci, nalezení zajímavých fotografií, obrázků, předmětů či dokumentů hlásili zatím na mailovou adresu: lenka@gotthardova.cz.
Prvním a významným příspěvkem do tohoto centra jsou všechny tři vydané díly Jiřího Hájka Kroniky kladrubské . Velmi se budeme těšit na budoucí spolupráci a objevování nesmírně zajímavé historie chovu koní v Kladrubech, života v této obci i mnoha dalších souvislostí s životem v regionálním, národním i mezinárodním kontextu.
LG

Krásné vánoční svátky

IMG_0860

Všem přeji příjemné vánoční svátky a hodně zdraví, spokojenosti, energie a optimismu nejenom v novém roce 2014. Vašim koním přeji pevné zdraví a radost ze spolupráce s vámi. Zároveň si dovoluji poděkovat za všechna milá přání, která mi udělala opravdu velkou radost.

Společně se můžeme podívat na tuto hezkou lišku, která naštěstí určitě přežila a přežije hodně parforsních honů o:). A navíc si o ní můžeme přečíst něco pěkného od Rudolfa Těsnohlídka nebo  poslechnout od Leoše Janáčka.

Pan president Václav Havel a starokladrubští vraníci

Link picture

Zítra 18. 12. 2013 uplynou dva roky od smutného skonu pana presidenta Václava Havla. O několik dní později ho po dlouhé přestávce mohli vyprovázet starokladrubští vraníci. Naposledy se toto, dnes jediné ceremoniální plemeno koní na světě, zúčastnilo pohřbu našeho předposledního císaře Františka Josefa v roce 1916. Na smuteční obřad roku 2011 a na pana presidenta V. Havla můžete zavzpomínat i prostřednictvím článku na tomto blogu z prosince loňského roku.

„…Státní ceremoniální koně mohli po mnoha desetiletích opět pomoci ve významné státní službě a dodat ji důstojnost, kterou si československý a český  president pan Václav Havel zasloužil. Při ohlédnutí do historie to byly pocty, které jsou srovnatelné s poctami královskými a císařskými.“

 

Zajímavé setkání v Kladrubech

Ve středu 11. 12. 2013 proběhlo v hřebčíně tradiční předvánoční setkání bývalých zaměstnanců, kteří pracovali u koní, a netradiční setkání bývalých ředitelů Národního hřebčína. Hádanka by mohla znít: Kolik ředitelů hřebčína najdete na obrázku?

Příjemný předvánoční čas přeje LG

Ve středu 11. 12. v hřebčíně uskutečnilo tradiční předvánoční setkání bývalých zaměstnanců, kteří pracovali u koní, a netradiční setkání bývalých ředitelů. Hádanka by mohla znít, kolik ředitelů Národního hřebčína najdete na obrázku? Příjemný předvánoční čas přeje LG

Přednáška v Národním hřebčíně

Kladrubský kostelík a zámek

Kladrubský kostelík a zámek

Ve spolupráci s NH proběhne ve čtvrtek 12. prosince v 17 hodin přednáška v Císařském hostinci v Kladrubech n. L. Jako téma jsem zvolila úspěšný výjezd české ekipy na Hengsparade do Marbachu na přelomu letošního září a října. Dále bude ještě připomenuta Kronika kladrubská Jiřího Hájka a jako přídavek vzpomeneme na letošní dvousté výročí narození Oktaviána hraběte Kinského. Kladrubský hřebčín a panství rodu Kinských spolu dlouhá staletí sousedila a sousedí, takže je možné nalézt příslušné údaje i v Kronice kladrubské. Vyprávění bude doplněno promítáním množství fotografií.

Akce je určena pro příznivce koní z řad zaměstnanců, obyvatel obce i široké veřejnosti. Těšíme se na vás.