Exkurze do Vídně a nově do Heldenbergu

Na pátek 15.11. je naplánována exkurze pro studenty ČZU do Vídně a zbývá několik volných míst. Součástí akce je návštěva Španělské dvorní jezdecké školy (Morgenarbeit) a nově výcvikového střediska lipických koní v Heldenbergu. Dálkový autobus pojede po trase Pardubice, Kladruby, Praha, Znojmo a Vídeň. Přihlášky do 31. 10. Více informací zde.

Kronika kladrubská – poslední díl

KK3-obalkaV průběhu měsíce října vyšel třetí a závěrečný díl Kroniky kladrubské Jiřího Hájka. Navazuje na předchozí první a druhý díl a popisuje období přibližně od roku 1850. Zachycuje tedy většinu vlády císaře Františka Josefa a další budování a rozvoj kladrubského hřebčína i obce v tomto pozitivním období.

Celý příspěvek “Kronika kladrubská – poslední díl” »

Aktualizace říjnových akcí – křest Kroniky kladrubské bude v hřebčíně!

Do hipologického muzea s Lenkou Gotthardovou

Den před Velkou pardubickou v sobotu 12. 10. jsou do Hipologického muzea do Slatiňan naplánovány tři prohlídky s Lenkou Gotthardovou. První prohlídka začíná v 11.30 hod., druhá ve 13.30 hod. a třetí v 15.30 hod. Běžná prohlídka hipologických sbírek trvá zpravidla okolo jedné hodiny, tyto prohlídky budou delší a odborněji zaměřené. Vítáni jsou zvídaví návštěvníci, kteří chtějí získat více informací o minulosti i současnosti chovu koní a jezdectví. Bližší informace na www.zamek-slatinany.cz nebo www.gotthardova.cz.

Podzimní závody v Krakovanech
V sobotu 12. 10. se uskuteční v Krakovanech nedaleko Kladrub nad Labem 4. ročník Podzimních závodů koňských spřežení. Na programu jsou od 9.30 hod. křtiny hříbat, jejímiž kmotry budou Ing. František Petřík, Ing. Lenka Gotthardová, CSc., Václav Novotný a Petr Dousek. Hlavní náplní programu jsou závody v jednospřeží, dvojspřeží pony a velkých koní. Obětavým organizátorem je Robert Moravec. Více informací na www.obec.krakovany.cz.

Křest III. dílu Kroniky kladrubské bude ve hřebčíně!
Na středu 16. října je naplánován křest již 3. dílu Kroniky kladrubské Jiřího Hájka. Po opětných změnách ve vedení hřebčína je nyní možné realizovat tuto akci přímo v prostorách hřebčína – nový ředitel Ing. Jiří Machek nabídl Císařský hostinec. Akce se uskuteční od 17 hodin a bude jí předcházet asi hodinová vyjížďka kočárem. Během ní budou zasazeny tři lípy – za každý díl Kroniky jedna – a budou symbolizovat jednotu a spolupráci obce, hřebčína a školy. První zastávka bude tedy u Střední školy chovu koní a jezdectví, druhá u Obecního úřadu Kladruby nad Labem a třetí u Národního hřebčína. Akce je určena hlavně pro obyvatele Kladrub nad Labem, zaměstnance hřebčína a školy a přátele starokladrubských koní.

O koních Kinských a Newmarketu ve Slatiňanech
V sobotu 19. 10. se ve 13 hodin na Švýcárně ve Slatiňanech uskuteční přednášky s Lenkou Gotthardovou. Tématem budou ještě jednou koně Kinští, neboť v letošním roce si připomínáme 200. výročí narození Oktaviána hraběte Kinského. Aktuálně budou doplněny i snímky z reprezentačního výjezdu české ekipy do bádensko-württemberského hřebčína Marbachu (u Sttugartu), kde se představili koně Kinští, starokladrubští a chladnokrevní z českých státních chovů (NH Kladruby n. L., ZH Písek a ZH Tlumačov) a ze Svazu chovatelů koní Kinských. Dalším tématem bude britský Národní hřebčín a chov anglických plnokrevníků v Newmarketu a také aktuální situace v českém Národním hřebčíně. Více informací na www.slatinany-svycarna.eu a www.gotthardova.cz.

 

Hřebčín Marbach

Historie tohoto hřebčína je ještě o něco starší než našeho kladrubského. Dlouhá léta bylo uváděno, že hřebčín v Marbachu byl založen v roce 1573 a byl tedy o šest let starší než Kladruby. V posledních letech se výzkumem prastarých listin zaobírali dva historici z nedalekého Gomadingenu a objevili zprávy o chovu koní „v hřebčíně“ již v roce 1514. Tím pádem se toto místo od příštího roku zařadí mezi hrstku hřebčínů, které vznikly již před pěti sty lety a dříve. Nejstarším písemně doloženým hřebčínem v Evropě je švýcarský Einsiedeln, kde mniši chovali koně již ve 12. století. Kladruby patří k desítce nejstarších a nejváženějších hřebčínů na světě! Jejich povýšení na dvorní hřebčín nastalo v roce 1579, ale s jistotou zde byli chováni koně již o mnoho desetiletí dříve.

Celý příspěvek “Hřebčín Marbach” »