Od trójského koně po Váňu

Nová kniha: Od trójského koně po Váňu
Autor: Lenka Gotthardová
Autor ilustrací: Jitka Bednářová Smíšková
Vydání: první, 2014, Lenka Gotthardová, Kladruby nad Labem
Charakteristika:  polofejetony o koních
Svět koní je nesmírně zajímavý a bohatý. Šest tisíciletí je spojen s životem lidí. Naše společné soužití se tak odráží v bájích a v historii, v evolučních přehledech, v místopise, v chovu, ve sportu i ve vlastních zážitcích. V této knize se dozvíte „něco o koních“.
Publikace obsahuje 36 kapitol (na sto stránkách), které kombinují vážný svět faktů s lehčím žánrem fejetonů, v tomto případě polofejetonů. Předmluvu k této knize připravil osminásobný vítěz Velké pardubické Josef Váňa a jedna kapitola je věnována i tomuto fenomenálnímu jezdci. Křehké linie obrázků koní, lidí i dalších motivů úspěšně ztvárnila Jitka Bednářová Smíšková z Domašova u Brna, sama nadšená chovatelka a trenérka koní.

Namátkou si můžeme sdělit některé názvy kapitol: Trójský kůň, Nejdražší kůň na světě, Hipologie v místopise, Olympijské hry, Koně a wikipedie, Taxisové, Koně šachoví, Koně houpací, Oři oř, Šemík a Horymír nebo Váňové.

„Něco o koních, pro koně či u koní“ tvoří život mnoha lidí v naší zemi i po celém světě. Nikdy toho nebudeme o koních dost vědět, vždy nás něco překvapí a zaujme, do konce života se budeme muset učit. Ale způsob nabývání informací může mít různé formy – od nepříjemného memorování po složité praktické životní zkušenosti. Optimální variantou je kombinace teorie s praxí, historie se současností, sportu s kulturou, domácího se zahraničním, poučného čtení s odlehčeným žánrem.

Nechť se Vám dobře čte „něco o koních“.

Cena 220,- Kč + poštovné na dobírku
Objednávky publikace na www.gotthardova.cz, lenka@gotthardova.cz, tel. 603 269 705