110. výročí narození Dr. Lercheho

V sobotu 10. 6. uplynulo právě 110 let od narození významného kladrubského a napajedelského ředitele pana Dr. Ing. Františka Lercheho, který odpočívá na kladrubském hřbitově.

Dr. F. Lerche se narodil 10. června 1907 ve Skašicích u Kroměříže na Moravě v rolnické rodině. Po absolvování Vysoké školy zemědělské v Praze nastoupil vojenskou službu u dragounského pluku č. 2 „Sibiřského“ v Olomouci a současně absolvoval „Jezdeckou školu pro záložní důstojníky“ v Pardubicích. V roce 1932 složil na Vysoké škole technické v Praze doktorát technických věd.

V roce 1933 nastoupil službu ve Státním hřebčinci v Tlumačově a dnem 1. 1. 1935 začal pracovat ve Státním hřebčíně v Topolčiankách na Slovensku, kde setrval až do 6. 3. 1936, kdy byl přeložen ke Státnímu hřebčínu v Kladrubech n. L.  Dr. Lerche vykonával službu v kladrubském hřebčíně až do 1. 10. 1961 tedy plných 26 let, z toho 12 roků (1949 – 1961) byl ředitelem hřebčína.  Vedle funkce odborného úředníka vykonával František Lerche současně funkci vedoucího výzkumné stanice pro plemenářskou biologii v Kladrubech  a to v letech 1936 – 1947.

V roce 1961 nastoupil do Napajedel v roli ředitele a konzulenta. Za jeho působení v napajedelském hřebčíně se provedly četné úpravy celého hřebčína, renovace a provozní zlepšení. Stádo klisen rozšířil o dva importy z Francie a to v roce 1962 a 1966, což podstatně přispělo ke zvýšení kvality napajedelského chovu anglického plnokrevníka. Odchoval hřebce Silvera, vedle Symbola našeho nejúspěšnějšího plnokrevníka na dostihové dráze, který byl zařazen do plnokrevného chovu jako plemeník.

Napsal mnoho odborných knih a k nejznámějším patří Hlavní plemeníci hřebčína Kladruby n. L., Starokladrubský kůň, Státní hřebčín Kladruby, Chov koní, Odchov hříbat, Naše koně, Státní hřebčín Napajedla a řadu dalších.  Jeho výborné fotografie dlouhá léta zdobily chodby hřebčína.

Dr. Ing. František Lerche odpočívá na kladrubském hřbitově. Řada kladrubských spoluobčanů, ho ještě pamatuje, jak kráčel stájemi a přísně dohlížel na chod hřebčína.

Pane řediteli, vzpomínáme na Vás.

LG