Původní hřebčín v Selmicích

Jeden z nejstarších pohledů na Selmice

Selmice

Selmice byly na rozdíl od Kladrub zobrazovány méně často. Toto je vzácný obrázek Selmic – vesnice a hřebčína (štítu), který pochází zřejmě z roku 1779 a jeho autorem byl významný malíř J. G. Schütz. Původně byl obraz umístěn ve vídeňských dvorních stájích (viz Kronika kladrubská II. Jiřího Hájka).Jedná se o ofotografovanou kresbu, která ležela zasunuta v depozitáři v Hipologickém muzeu ve Slatiňanech. Byla identifikována při společném setkání v muzeu (Ing. Jaroslav Bušta, Ing. Jiří Machek, Ing. Lenka Gotthardová). Tento starý štít vyhořel a přibližně o 800 metrů dále byl vybudován nový štít, dnešní odchovna Františkov. Před budovami stájí uprostřed obrazu můžete vidět sochu sv. Gottharda, a kdo zná Selmice, může se velice dobře zorientovat. Tato socha stojí na svém místě dodnes a to při silnici směrem na Týnec n. L. Jako poměrně vysoké jsou znázorněny Železné hory, jejichž hřbety se táhnou nad novými Chvaleticemi. Také je zajímavý pohled na vesnici s kostelíkem uprostřed. Ten později zanikl a v závěru 19. století byl na východním okraji obce postaven nový sv. Vavřince v novogotickém stylu. Mozaiku sv. Jiří, umístěnou na kúru za varhanami, vytvořil tehdejší ředitel hřebčína Rudolf Motloch, osobnost renesančního nadání. To jsou pěkné zajímavosti o:))).

LG

Exkurze za Albrechtem z Valdštejna a koňmi

Albrecht z Valdštejna - nástropní malba ve Valdštejnském paláci

Albrecht z Valdštejna – nástropní malba ve Valdštejnském paláci

Týden před Velkou pardubickou v neděli 4. října můžeme kráčet po stopách vévody Albrechta z Valdštejna. Navštívíme jeho rodiště, kdysi slavnou Smrkovickou oboru, sídelní město Jičín, vyslechneme velice zajímavou přednášku a svezeme se se čtyřspřežím.

Příznivci koní starokladrubských se nejčastěji o spojitosti s koňmi frýdlantského vévody dozvěděli z Kroniky kladrubské Jiřího Hájka či z dřívějších prací Prof. Dr. Františka Bílka, DrSc., který se touto tématikou zabýval podrobněji. Každopádně po zavraždění A. z Valdštejna v Chebu v roce 1634 připadly stáje a tím pádem i koně a zaměstnanci pod kladrubský hřebčín. Tento vysoce kvalitní chov byl přínosem pro císařskou oboru a setrval v ní až do počátku vlády Marie Terezie. Také řada zaměstnanců přešla ze Smrkovic do Kladrub a dokonce dva se stali záhy řediteli hřebčína.

Celý příspěvek “Exkurze za Albrechtem z Valdštejna a koňmi” »