Exkurze do polského hřebčince v Ksiazi

S Polskem máme dlouhodobě velmi dobré vztahy. I v dobách socialismu žilo v této zemi okolo 1 miliónu koní, což jsme mu s našimi tehdejšími několika desítkami tisíc koní velmi přáli a jejich chov obdivovali. Nyní se zde stavy koní pohybují asi jen okolo 300 tisíc a také mnoho státních hřebčínů a hřebčinců bylo privatizováno nebo zaniklo.

K zajímavým místům, která ještě stále patří ke státnímu chovu koní, můžeme počítat polský hřebčinec v Ksiazi. Nachází se nad Náchodem nedaleko Walbrzychu a Swidnice. Kdysi byly tyto stáje součástí sousedního zámeckého areálu, po 2. světové válce zde vznikl hřebčinec. Chov byl orientován hlavně na slezské teplokrevníky – těžší teplokrevné koně vzniklé na podkladě krve koní oldenburských. Dnes jsou zde chováni i lehčí teplokrevníci, kteří jsou prezentováni pod sedlem i v zápřeži. V naší zemi je znám z tohoto místa především úspěšný jezdec a později trenér jezdců spřežení Czeslaw Konieczny.

Dnes je zde hlavním jezdcem spřežení – v Čechách nám dobře známý – Bartolomej Kwiatek, mistr světa v jízdě jednospřeží a mnohonásobný mistr Polska. Ksiaz byla a je místem organizování mnoha jezdeckých závodů hlavně v soutěžích spřežení a v drezuře.

Na programu budeme mít prohlídku nádherného zámku šlechtického rodu Hochbergů. Tento zámek je třetím největším v Polsku a prošel si velmi zajímavým historickým vývojem. K tomu je v plánu i oběd, prohlídka hřebčince a projížďka vícemístným vozem s dvojspřežím. Při zpáteční cestě je naplánována zastávka v Jaroměři – Josefově, která bude pro mnohé ojedinělým kulturním zážitkem a překvapením. Kompletní cena exkurze činí 1350,- Kč. Bližší informace získáte zde.

Bartolomej Kwiatek na závodech v Polici nad Metují.

Bartolomej Kwiatek na závodech v Polici nad Metují.

O Kladrubech v Hannoveru

 

Účastníci Fahrsymposia na exkurzi v Hofreitschule v Bückeburgu u W. a Ch. Krischke

Účastníci Fahrsymposia na exkurzi v Hofreitschule v Bückeburgu u W. a Ch. Krischke

O víkendu 21.- 23. 3. 2014 se konalo již 23. sympozium zaměřené na historii a kulturu jízdy se spřežením. Tato pravidelná setkání jsou pořádána na různých místech Německé spolkové republiky a letos se uskutečnila přímo v Hannoveru a následně ve dvorní jezdecké škole v Bückeburgu.

Celý příspěvek “O Kladrubech v Hannoveru” »