Neustadt Dosse a Redefin

V neděli vyprší termín pro přihlašování na exkurzi na Hengstparade do německých státních hřebčínů a hřebčinců v Brandenbursku a Meklenbursku. Je to zajímavá příležitost, jak shlédnout prezentaci vylepšeného východoněmeckého chovu koní – jaký vliv mělo posledních 25 let po sjednocení Německa (info na www.gotthardova.cz).
V letošním roce nás čeká už „jen“ cesta na „Morgenarbeit“ do Španělské dvorní jezdecké školy do Vídně a do Wagenburgu v těsném sousedství Schönbrunnu (se studenty asi koncem listopadu či začátkem prosince) o:))). LG